A A A

Snehvit barnehage

Virksomhetsinformasjon

Vi er en privat eid barnehage eid av ulike bedrifter i Alta Vi er organisert som to baser, en for små barn(0-2 år), og en for store (3-6 år). Vi ligger flott til mellom Sandfallet og Altagårdskogen.

Vi er opptatt av barns helhetlige utvikling, og sosialt samspill. Barn skal få medvirke i egen dag, og utvikle seg ut fra egne forutsetninger.

Kontaktinformasjon

Adresse: Altaveien 214, 9515 Alta
Telefon: 78 43 07 07

Virksomhetsleder: Hanne Hesjevik
Mob: 948 12 915
Epost:postmaster@snehvit-barnehage.no

Hjemmeside: https://www.snehvit-barnehage.no/

Mer om Snehvit barnehage