A A A

Snart klart for samisk språk-uke

Alta+samisk+spr%C3%A5kuke

21. til 27. oktober står det samiske språket i sentrum i Alta.

Målet med Samisk språk-uke er å løfte statusen til de samiske språkene, og øke kunnskap om samiske språk og kultur i hele samfunnet. Nettopp denne uka skal de samiske språkene høres og synes over alt.

Samisk språk-uke er en felles dugnad for å synliggjøre og øke kunnskapen om de samiske språkene i hele samfunnet. Private og offentlige institusjoner, næringsliv, organisasjoner og andre aktører inviteres til å synliggjøre samiske språk nettopp denne uka.

Her er mer informasjon om språkuken og program

I forbindelse med språk-uken ønsker arrangøren at flest mulig bidrar. De har derfor utarbeidet noen forslag til måter å fremheve samisk språk:
• Lage samisk innhold rettet mot både samer og ikke-samer
• Løfte frem samisk språk og kultur på ulike måter
• Skrive velkommen på samisk (Nordsamisk: Bures boahtin - Sørsamisk: Buerie båeteme - Lulesamisk: Buorisboahtem)
• Lage infoplakat også på samisk (for eksempel husk å ta av skoene)
• Arrangere en språkkafé
• Henge opp plakaten til Samisk språkuke 2019

 

Skjema