A A A

Smittevern i skoler og barnehager - råd om solbeskyttelse

sol

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har laget en brosjyre for å gi enkle råd for hvordan barnehagene og skolene kan ivareta økt behov for solbeskyttelse

Veilederen for smittevern i barnehagen (covid-19) og Veileder for smittevern for skoletrinn 1.-7. trinn under covid-19 utbruddet 2020 anbefaler økt bruk av uteaktiviteter i barnehagen og skolen.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har laget en brosjyre for å gi enkle råd for hvordan barnehagene og skolene kan ivareta økt behov for solbeskyttelse.

På våren er solbeskyttelse ekstra viktig, både fordi sola blir mer intens for hver dag på denne tiden av året, og fordi huden vår ikke er tilvent sterk sol etter en lang vinter.

Noen aktuelle forhold mht. solbeskyttelse og smittevern-veilederne:

  • Pga. smittevernhensyn skal barna nå skal være mer ute enn normalt, noe som også fører til økt behov for solbeskyttelse.
  • Uteområdene må deles inn i avgrensede områder for hver kohort, og det finnes kanskje ikke tilstrekkelige eller optimale sol- og skyggemuligheter innenfor hvert område. For å sikre skygge kan man sette opp parasoller/solseil – billige og enkle tiltak.
  • Barn bør smøres med solkrem før de kommer i barnehagen og på skolen, samt ha med caps/solhatt og lette klær – også til varme dager (som tidligere). Men det kan være nødvendig å gjenta smøringen i løpet av dagen.

Brosjyre, råd om solbeskyttelse skoler og barnehager 

Skjema