A A A

Smitteveilederen til skolene

abc

Utdanningsdirektoratet publiserte den 20. april flere smitteveiledere som gir råd og støtte til skoler og SFO i forbindelse med gjenåpning og videre drift under koronaepidemien. 

Veilederne inneholder en rekke konkrete råd for hvordan skolene kan drive trygt og samtidig unngå smitte, og direktoratet har også utarbeidet informasjonsskriv til foreldre og foresatte.

Alta kommune tar utgangpunkt i disse veilederene når vi planlegger oppstart i våre skoler. Det vil komme mer informasjon i løpet av uka med detaljer for oppstart og videre drift.

Vi gleder oss til starte opp og møte alle de fine elevene våre igjen!

Veilederne og informasjonsmaterialet finner du her

Skjema