A A A

Smitteveilederen til barnehagene

barn knyter sko

Utdanningsdirektoratet publiserte den 15. april en smitteveileder som gir råd og støtte til barnehager i forbindelse med gjenåpning og videre drift under koronaepidemien. 

Den inneholder en rekke konkrete råd for hvordan barnehagene kan drive trygt og samtidig unngå smitte, og direktoratet har også utarbeidet informasjonsskriv til foreldre og foresatte.

Alta kommune tar utgangpunkt i denne veilederen når vi planlegger oppstart i våre barnehager. Det vil komme mer informasjon etter hvert.

Vi gleder oss til starte opp og møte alle de fine ungene våre igjen!

Veilederen finner du her

Skjema