I samarbeid med utvalgte leverandører viser kommunen fram det siste av velferdsteknologiske løsninger og smarte hjelpemidler.

Her kan pasienter, pårørende, helsepersonell, utdanningsinstitusjoner og øvrige innbyggere se, og prøve ut, løsningene.

Det er i tillegg et mål at Smarthuset skal bidra til samarbeid mellom tjenesteutøver, leverandør, utdanningsinstitusjoner, rehabilitering, hjelpemiddelsentral og andre. Gjennom Smarthuset kan man øke kunnskap og kompetanse på velferdsteknologi kommunene i regionen.

Visinger på Smarthuset etter avtale.