A A A

Smart avfallshåndtering

avfallsh%C3%A5ntering

Når avfallet har oppstått er det bedre å kildesortere (netto klimapåvirking).

Men forebygging (lage mindre avfall) er alltid bedre. Mye større miljønytte enn å kildesortere.

Selv om det kan se positivt ut for plast og papp er volumene av disse mye mindre enn restavfall.

netto klimapåvirkning.png

Graf fra presentasjon «Hvilket klimaavtrykk har ulike former for avfallshåndtering?» ved Aina Stensgård fra Østfoldforskning.

 

Plast: bedre miljøeffekt av gjenvinning enn å brenne plast for energigjenvinning (livsløpsberegning), men ikke all plast er egnet for gjenvinning.

Næringsaktører jobber med å gjøre emballasje og produkter egnet for materialgjenvinning i større grad.

Hvorfor sender vi sortert plast til Tyskland og papp til Nederland, for materialgjenvinning? Hvorfor foregår ikke denne prosessen i Norge? Det handler om volum. De får inn 6000 tonn sortert plast i året i Oslo. For et anlegg som tar 6000 tonn i uka er dette ingenting. For å etablere et anlegg må man ha mengder. Så i vårt tilfelle blir transport klimamessig bedre kontra det å bygge og drifte et anlegg for materialgjenvinning.

Når det kommer til våtorgansisk er det husholdningene som er verst i forhold til matsvinn, hvor det kastes 224 000 tonn spiselig mat i året. I denne grafen er «matsvinn» den spiselige delen av avfallet (ikke bananskall, avokadokjerner og bein etc.).

 

matsvinn, norge 2017.png

Graf fra presentasjon «Hvilket klimaavtrykk har ulike former for avfallshåndtering?» ved Aina Stensgård fra Østfoldforskning.

Skjema