Gjennom den årlige "Sykle til jobben aksjonen" trekkes det en rekke premier blant individuelle deltakere og bedriftene. I 2021 vant Alta rådhus en premie i å bli målt gjennom en sertifiseringsordning i regi av Syklistenes Landsforening (SLF). De sjekker hvorvidt en arbeidsplass har tilrettelagt for sine ansatte for å bruke sykkel til og fra jobb - samt i jobbsammenheng. Formålet er at arbeidsplasser skal gjøre seg enda mer attraktive og legge mer til rette for sykkel som transportmiddel. Resultatet kan leses i vedlagte rapport, men hovedfunn kan du også lese her.

Metoden SLF har benyttet er å intervjue nøkkelpersoner ved Alta rådhus, samt videokonferanser hvor de har fått se og vurdere fasilitetene som finnes ved bygningen. I tillegg sendes det en spørreundersøkelse til alle ansatte hvor det spørres om blant annet reisevaner. Det hele samles i en rapport hvor det samles poeng for utvalgte målekriterier. Alta kommune klarte å komme innenfor kravet til å oppnå "Bronse" med 52 % score. Det betyr at "vi er på god vei", med både sykkelparkeringer utendørs og innendørs og gode garderobeforhold. Det rådhuset oppfordres til å gjøre mer av er å innføre insentiver som stimulerer ytterligere flere til å sykle. Dette kan være at det tillates å sykle deler av jobbreisen i arbeidstiden, flere parkeringspalsser for sykkel (kun 25 % kan parkere der i dag av ca 170 ansatte), anbefalt å legge til rette for sykkelvask, inngå rabattavtaler for sykkelkjøp, sykkeldeler og service, evt også en leasingordning for sykkel og elsykkel. I tillegg bør det vurderes investert i tørkeskap da mange opplever fuktig tøy ved ankomst, evt at flere kan velge å legge treningen til jobbreisen. 

Det ble trukket frem som positivt at Alta kommune som helhet har flere motivasjonstiltak gående gjennom året, for eksempel ulike utdelinger av belønninger til syklende. I kampen om arbeidstakere oppfordres bedrifter tli å lese av resultatene i rapporten for å vurdere tiltak for sine ansatte. Bedrifter som vil gjennomføre en full sertifisering med vurdering kan ta kontakt med SLF direkte. Les mer om sykkelvennlig arbeidsplass her https://syklistforeningen.no/prosjekter/sykkelvennlig-arbeidsplass/.

Raporten kan lastes ned her.