A A A

Slipp frem en "blåing".

Snelandia
23. mai 2016

Alle kan bidra til busstilbudet blir enda bedre.

Snelandia_520x256.png

Denne artikkelen tar for seg 3 ting: Fornøyde busspassasjerer i Alta, flybusstilbudet og "Slipp bussen frem".

Etter at Snelandia startet nye bybuss- og regionruter fra årsskiftet har befolkningen i Alta besvart en markedsundersøkelse fra Finnmark fylkeskommune. Den fikk god respons på i underkant av 500 besvarelser. Hovedfunnene viser at respondentene var godt spredd både i alder, bosted i Alta og kjønn.

De fleste som bruker bussen bruker den til jobb og til sentrum. Over 90 % synes tilgjengeligheten er middels til god. Et klart flertall sier at bussen går ofte nok og at prisen er god. Ca halvparten av besvarelsene kom også fra folk som ikke bruker buss.

Når den siste gruppen videre ble spurt hva som skal til for at skal begynne å bruke buss regelmessig var svaret at bussene først og fremst må gå dit de ønsker å reise. Noen peker på rimeligere billetter, noen ville tatt buss til jobb hvis det var mulig og andre ville brukt buss til flyplassen hvis tilbudet fantes. Til det siste først: Alta har hatt flybuss i byen som korresponderer med de største flyavgangene i flere år, men det har ikke vært godt nok synliggjort.

Flybussen starter fra sentrum, kjører via Hjemmeluft, så forbi hotellene i byen - før den kjører til flyplassen. På veien kjører den også innom hurtigbåtkaia. En flybuss vil alltid stå og vente på passasjerene selv om flyet skulle være forsinket - det kan ikke en bybuss som må følge et fast ruteoppsett. Flybussen står alltid parkert rett utenfor inngangsdøra til ankomsthallen i terminalbygget på lufthavna. Den korrepsonderer med flyavganger kl 0730, kl 1150 og kl 1440, samt ankomster kl 1120 og 1415. Alta kommune vil fremdeles gi innspill til Finnmark fylkeskommune på at også ruteavgang kl 0700 bør innlemmes, samt ankomst av de siste flyene kl 2240-2245 på hverdager. Ruteinfo finnes mer detaljert på snelandia.no.

Tilbake til markedsundersøkelsen. Det ble også stilt andre utfyllende spørsmål til gruppa som ikke bruker buss. Ca 80 % ville vurdert buss hvis det kom en bomring i Alta, eller om det ble reduserte parkeringsmuligheter/ høyere parkeringsavgift i sentrum. Flere besvarelser viste at de tekniske løsningene på web og på mobil er gode, men flere kunne tenkt seg muligheten til å kjøpe både enkeltbillett og månedskort med mobilen eller på web. Over 70 % ville også vurdert å bruke buss hvis den gikk mer i nærområdene eller boligstrøkene.

Til det siste kan det sies at det jobbes for å få bybussen til å kjøre via Saga boligfelt og ned igjen på E6, samt at man håper på fortgang på etablering av tilknytningsvei mellom Gakori boligfelt og Hjemmeluftmyra. Disse to ekstra rundene, som kan gjøres kun tilgjengelig for buss, vil gi mange et langt mer attraktivt busstilbud da beboerne lengst fra E6 opplever for lang avstand til holdeplassene.

De blå bussene synes godt i bybildet og vi håper på befolkningens støtte i å slippe bussene effektivt frem. Målet er at bybussen skal ta seg av de største trafikkmengdene i Alta. Noen steder opplever dessverre sjåførene en frustrasjon i at de ikke kommer fort nok frem på grunn av vikepliktsituasjoner. De fleste kjenner til reglene rundt vikeplikt for buss fra holdeplass hvor bussene skal slippes ut på vegen - men i kryss, for eksempel langs Kjosvegen fra Kaiskuru på Kronstad, må bussene ofte vente i flere minutter når trafikkmengden er på sitt høyeste. Det gir uønskede forsinkelser. Vi vil derfor oppfordre folk som har forkjørsrett - til å "slippe en blåing frem". Det er fullt lovlig å velge å ikke benytte seg av sin "forkjørs-rett" - for å slippe frem bussene. Motivasjonen kan også være at jo mer i rute bussene får kjøre jo flere vil finne bussene attrative. Dermed blir det mindre kø for de som må bruke bilen. Slipp en blåing frem - med et smil, bør være en gentel handling fra de som ellers kjører på vegene i Alta.

 

Skjema