Oppdateringer:


 

Status

Uke 3 (oppdatert 24.01.22)


Antall nye testpositive uke 3: 323
Antall testet (på teststasjon): 331

I uke 3 har vi hatt en betydelig smitteøkning. Dette er forventet økning og også det vi ser i landet for øvrig.  Det er en god del smitte i skolene. 
Vi forventer fortsatt økende smittetall.

Vi har per i dag nok hurtigtester, men det er et stort press på test-teamet, både for pakking av testing og for å ta PCR-tester og hurtigtester.

Fra i dag 24.01.22 er det endring i retningslinjer for bekreftende pcr;

Personer som har mottatt en 3. vaksinedose eller som har mottatt to doser koronavaksine og deretter gjennomgått covid-19 i løpet av de siste 3 mnd, bør ikke lenger tilbys bekreftende pcr-test etter positiv selvtest. Disse personene har ingen praktisk eller formell nytte av slik bekreftende prøve.

En person med positiv selvtest regnes som et sikkert positivt tilfelle.

Personer, inkludert barn, som ikke har fått oppfriskningsdose kan fortsatt ta bekreftende PCR- eller bekreftende antigen hurtigtest til profesjonelt bruk på teststasjon, dersom de har behov for dette til koronasertifikat eller av hensyn til videre vaksinasjonsplan.

Smittede
39 % (126 stk) av de smittede var barn/ungdom under 15 år. Dette er barn i barnehager og elever på skoler.
Det er kun registrert 3% ( 9) smittede over 65 år.

Smittested;
40 % er smittet i egen husstand
21 % er smittet ifm skole
10 % er smittet etter samling i private hjem
8 % har ukjent smittevei.

 

Uke 2 (oppdatert 17.01.22)


Antall nye testpositive uke 2: 170
Antall testet (på teststasjon): 301
Utdeling selvtester: 1799

I uke 2 har vi hatt en stabilisering av antall smittede sammenlignet med uke 1, faktisk en liten nedgang. Vi forventer fortsatt økning i antall nye smittetilfeller. Nasjonalt drives epidemien nå av omikronvarianten, og mest sannsynlig gjelder det også i Alta.  Vi har fått lite svar fra UNN om sekvensering.

Til tross for økende smittetall de siste ukene, er det ikke økning i antall sykehusinnleggelser. Det er også svært liten grad av eldre > 65 år som er registrert smittet i Alta.

Vi ønsker nå ikke stoppe smitten. Det er forventet at de fleste av oss vil bli smittet av omikronvarianten på et eller annet tidspunkt. Vi ønsker å bremse smitteutviklingen, slik at ikke alle blir syke samtidig og dermed rammer samfunnet med høy total sykdomsbyrde.

Aldersfordeling
I uke 1 var 67 % av de smittede over 18 år.

Vi har fremdeles svært få smittede over 65 år-  som sist uke kun 2 %.  Det er fortsatt svært positivt og kan tyde på at boostervaksinen muligens også har effekt på smitte i tillegg til utvikling av alvorlig sykdom.

33 % av de smittede var barn/ungdom under 18 år. Dette er en økning i forhold til uke 1. Dette er en forventet økning nå når det er ordinær skole. Det er viktig å huske at barn og ungdom tåler koronainfeksjon svært godt og utvikler svært sjeldent alvorlig sykdom. Det samme gjelder dobbelt- og trippelvaksinerte lærere.

Hovedtyngden av de smittet er i aldersgruppen 18-44 år -39 %.

26 % er i aldersgruppen 45-64 år.

Smittested
Smitteveiene er endret noe. Vi ser økende grad av smitte i skolene. Dette er som forventet

48 % av de smittede er smittet i egen husstand.
14 % er smittet i skole
7 % er smittet gjennom samling  private hjem.
5 % er smittet i forbindelse med reise.
14 % er smittet i jobbsammenheng

Det er 9 % av de smittede som har ukjent smittevei. Dette er en liten økning i forhold til sist uke.

(3 % smittet andre steder. )

Vaksinestatus;

63 % av de smittede er vaksinert. 37 % uvaksinert. Som tidligere er det flest smittede i de aldersgruppene der vaksinasjonsdekningen er lavest. 
 

Uke 1 (oppdatert 10.01.22)

 

Antall nye testpositive uke 1: 204
Antall testet (på teststasjon): 425
Utdeling selvtester: 1844

I uke 1 har vi hatt en betydelig smitteøkning sammenlignet med de siste ukene i 2021. Dette er forventet økning. Noe av årsaken ligger antageligvis i økning av antall omikrontilfeller. I tillegg så vi også en nedgang i uka før jul samt juleuka som nok skyldtes lavere testaktivitet mer enn nedgang i sykdomsaktivitet. En konsekvens av dette er økning i antall tilfeller når folk igjen begynner å teste seg.

Vi har fått lite svar fra UNN om sekvensering og vet derfor ikke hvor mye Omikrontilfeller det er blant de smittede. Vi mistenker imidlertid en hel del av dette når vi ser smittsomheten hos enkelte.

Som vi rapporterte om i forrige ukesrapport forventer vi at Omikron vil være den dominerende varianten i løpet av kort tid.

Aldersfordeling;
I uke 1 var 89 % av de smittede over 18 år.

Vi har fremdeles svært få smittede over 65 år- denne uka kun 2 %.  Det er fortsatt svært positivt og kan tyde på at boostervaksinen muligens også har effekt på smitte i tillegg til utvikling av alvorlig sykdom.

11 % av de smittede var barn/ungdom under 18 år. Dette er forventete tall da skole og barnehage har vært stengt i juleukene og det har vært mindre kontakt mellom folk i denne gruppa.

Hovedtyngden av de smittet er i aldersgruppen 18-44 år -66 %.

20% (41 stk) er i aldersgruppen 45-64 år.

Smittested
Smitteveiene er endret noe. Det har vært en formidabel smitte blant ungdommen etter nyttårshelga. Hele 43 % av de smittede er smittet i private sammenkomster. Hovedtyngden av disse er ungdommer eller unge voksne.

35 % av de smittede er smittet i egen husstand.
6% er smittet i forbindelse med reise.
6% er smittet i jobbsammenheng
Det er kun 3 % av de smittede som har ukjent smittevei.
 

Uke 52 (oppdatert 03.01.22)

 

Antall nye testpositive uke 52: 86
Antall testet (på teststasjon): 216

I romjulsuka så vi en liten økning i antall registrerte tilfeller sammenlignet med uka før jul (86 tilfeller mot 75 uka før). Det er små endringer slik at det er vanskelig å si noe om trendutvikling. Det forventes imidlertid både nasjonalt og lokalt en betydelig økning i antall smittede i ukene som kommer. Dette skyldes hovedsakelig omicronsmitte som vi også har flere påviste tilfeller av i Alta. I løpet av kort tid vil vi forvente at Omicron er den dominerende varianten også i Alta. Helsemyndighetene har varslet at vi må være forberedt på en større smittebølge i januar og februar enn vi har sett hittil. Det gjelder fortsatt.

I uke 52 var 73 % av de smittede over 18 år. Vi hadde imidlertid ingen smittede over 65 år. Det er gledelig og kan tyde på at boostervaksinen muligens også har effekt på smitte i tillegg til utvikling av alvorlig sykdom.

27 % av de smittede var barn/ungdom under 18 år. Se vedlegg

63 % av de smittede var vaksinerte og 37 % uvaksinert. Som tidligere er det flest smittede i de aldersgruppene der vaksinasjonsdekningen er lavest. 

Smitteveiene er endret noe og som forventet etter en julefeiring med mer sosial omgang. 42 % er smittet i egen husstand og hele 36 % er nå smittet i private sammenkomster. 5% har ukjent smittevei.

I uke 51 fikk vi et utbrudd på Alta omsorgssenter, hvor 3 ansatte og 3 beboere er smittet.  Denne uka fikk vi et nytt tilfellet i halen av det første utbruddet. Vi kan håpe og tro at det ikke utløser nye tilfeller .

Vi har også denne uka hatt utbrudd på et legesenter der 3 hjelpepersonell er smittet. Det er kontroll over dette utbruddet.

I romjula har det vært utlevering av hurtigtester ved alle skoler og barnehager. Alle elever og lærere er anbefalt test før skoleoppstart. Det samme med ansatte i barnehagen.  Hensikten er å få ned smittetrykket i skoler og barnehager i starten av det nye året. Det er fortsatt nasjonal mangel på hurtigtester. Det kan bli nødvendig å prioritere bruk av hurtigtester strengere for en periode, men det er forventet god tilgang på tester fra slutten av januar.

Uke 51 (oppdatert 27.12.21)

 

Antall nye testpositive uke 51: 75
Antall testet (på teststasjon): 271

I juleuka så vi et fall i antall registrerte tilfeller (75 tilfeller mot 106 uka før),  noe man også har sett på landsbasis.  I hvilken grad dette skyldes reell nedgang eller at færre tester seg  er usikkert.  I overgangsfasen mens deltaviruset går ned og omicron øker, er det også forventet at smittetallene flater ut og evt. går litt ned, før de øker igjen.  Helsemyndighetene har varslet at vi må være forberedt på en større smittebølge i januar og februar enn vi har sett hittil. Om dette slår til gjenstår å se.  Til nå har vi fått bekreftet til sammen 10 omicron –tilfeller i 2 ulike smitteklynger.  Likevel er det fortsatt deltaviruset som dominerer.  

I uke 51 var 65% av de smittede over 18 år, mens 5% var over 65 år.  55% av de smittede var uvaksinerte; i aldersgruppa over 18 år var denne andelen 35%.  Som tidligere er det flest smittede i de aldersgruppene der vaksinasjonsdekningen er lavest.

Smitteveiene er omtrent som tidligere.  40% ble smittet i egen husstand, 9% på skole, 13 % i forb. med private besøk/sammenkomster og 13% på jobb.  22 av 75 (29%) av de smittede var enten elever eller ansatte i skolen, men kun 7 av disse ble smittet på skolen.  I uke 51 fikk vi et utbrudd på Alta omsorgssenter, hvor 3 ansatte og 3 beboere er smittet.  Utbruddet pågår fortsatt. 

271 ble testet på vår teststasjon i uke 51.  De aller fleste tilfellene blir først oppdaget med selvtester; deretter tas det en bekreftende prøve på teststasjonen.  Det planlegges omfattende testing av ansatte i skoler og barnehager, samt av skoleelever før skolestart.  Hensikten er å få ned smittetrykket i skoler og barnehager i starten av det nye året.  Det er fortsatt nasjonal mangel på hurtigtester. Det kan bli nødvendig å prioritere bruk av hurtigtester strengere for en periode, men det er forventet god tilgang på tester fra slutten av januar.

82% av befolkningen over 65 år er nå vaksinert med 3 doser.  Tilsvarende tall for aldersgruppen 55 – 64 år er 30%, mens 15% har fått 3 doser i aldersgruppen 45 – 54 år.  F0r januar og februar får vi tilsendt et stort antall vaksiner, slik at resten av den voksne befolkningen kan tilbys dose 3. 

 

Uke 50 (oppdatert 20.12.21)


Antall nye testpositive uke 50: 106
Antall testet (på teststasjon): 356
Antall hjemmetester utdelt: 4394

Antall smittede gikk litt ned i uke 50 (106 mot 115 uka før).  59% av de smittede er over 18 år, mens kun 2% var over 65 år.  Hvis smittetrykket fortsetter å holde seg så lavt i deneldste aldersgruppa, er dette et godt tegn.  41% er vaksinert (mot 53% uka før).  Som i forrige uke er det flest smittede i aldersgruppen under 45 år, hvor vaksinasjonsdekningen er lavest.  

Når det gjelder smitteveier, ble 50% smittet i egen husstand, 13% på skole og 12% i forb. med private besøk og sammenkomster.  Andelen med ukjent smittevei var 10%, dvs. på samme nivå som det med få unntak har vært tidligere.  22 av de som ble smittet i uke 50 var enten elever eller ansatte på skoler, men som tidligere blir ikke alle disse smittet på skolen. 

I uke 50 fikk vi påvist det første omicron-tilfellet i Alta.  Vi har ikke fått endelig bekreftelse på flere tilfeller, men resultat av smittesporing tilsier at det kan være mellom 15 og 20 tilfeller i smittekjeden etter det første tilfellet. De nasjonale smittevernreglene ble innskjerpet  i uke 50 for å ta høyde for omicron-smitte.  Derfor utløser ikke omicron-tilfellene i Alta noen særskilte lokale tiltak.

Rundt 350 er testet på vår teststasjon, og over 4394 selvtester er delt ut i uke 50.  Det er nasjonal mangel på hurtigtester, men enn så lenge kan vi teste ihht. anbefalinger fra de sentrale helsemyndighetene.

Den siste uka er andelen som er vaksinert med 3 doser kommet opp i 81% blant personer over 65 år.   I aldersgruppen 55 – 64 år er 28% nå registrert med 3 doser. Tilsvarende for aldersgruppen 45 – 54 år er 14%.  I aldersgruppen 16 – 17 år er vi nå oppe i 64% som er fullvaksinerte med 2 doser.   

Uke 49 (oppdatert 13.12.21)


Antall nye testpositive uke 49: 115
Antall testet (på teststasjon): 198
Antall hjemmetester utdelt: 7817

Antall smittende i uke 49 var omtrent på sammen nivå som uka før (112 i uke 48,  til 115 i uke 49).  65% av de smittede er over 18 år, mens  8% er over 65 år. Dette mønsteret har vært ganske stabilt den siste tiden.   53% er vaksinert.   Denne andelen varierer betydelig med alder: Fra 12.5% i aldersgruppen  0-17 år, 70% i aldersgruppen 18 – 44 år, til over 80% i aldersgruppen over 45 år.  Det er flest smittede i de i aldersgruppene < 45 år, hvor vaksinasjonsdekningen er lavest.

Smitteveiene er i hovedsak som tidligere: 36% i egen husstand, 18% på skolen, 13% i forb. med private besøk og sammenkomster, og 12% på jobb. Andelen med ukjent smittevei var på sitt høyeste i uke 48 – 25% - men er nå tilbake på  tidligere nivå - 9%.  40% av de som ble smittet i uke 49 var enten elever eller ansatte på skoler, men mange av disse ble altså smittet på andre arenaer. 

Omicron er fortsatt ikke påvist i Alta, men er økende i Norge.  Sentrale myndigheter har varslet ytterligere smitteverntiltak i nær framtid. 

Knapt 200 er testet på vår teststasjon, og over 7000 selvtester er delt ut i uke 49.  Vi har fått nye forsyninger med selvtester, slik at vi fortsatt kan teste ihht. anbefalinger fra de sentrale helsemyndighetene. 

Uke 48 (oppdatert 07.12.21)


Antall nye testpositive uke 48: 112
Antall testet (på teststasjon): 227
Antall hjemmetester utdelt: 4149

Etter 2 uker med nedgang i antall smittende har vi igjen fått en økning (fra 94 i uke 47 til 112 i uke 48).  70% av de smittede er over 18 år, mens  6% er over 65 år.  Drøyt halvparten, 56%, er vaksinert. 

Fortsatt smittes flest i egen husstand (35%).  Skole, arbeidsplass og besøk/sammenkomster er fortsatt viktige smittearenaer (hhv. 9%, 10% og 14%).  Rundt 30% av de smittede er enten skoleelever eller lærere, men mange av dem smittes nå på andre arenaer enn skolen. 1 av 4 (25%) hadde ukjent smittevei; dette er den høyeste andelen vi har registrert til nå.  Flere av disse har vært på reiser, men uten å ha hatt noen kjent nærkontakt med smittede på reisen.  Vi kan derfor ikke sannsynliggjøre at smitten har skjedd under reise, og siden smittetrykket lokalt er ganske høyt, kan det like godt ha skjedd i Alta.

Siden smitte nå skjer på flere, og til dels ukjente arenaer, er det viktigere enn før å begrense antall nærkontakter, holde avstand og bruke munnbind der dette ikke er mulig.  Dette gjelder både for vaksinerte og uvaksinerte. Vaksinen beskytter best mot alvorlige sykdomsforløp, men ikke like godt mot smitte, og vi ser mange eksempler på at også vaksinerte smitter andre.

Foreløpig er ikke omicron  mistenkt eller påvist i Alta, men vi må regne med å stifte bekjentskap med denne virusvarianten i nær framtid.  Sentrale myndigheter vurderer nå forsterkede tiltak både regionalt og nasjonalt. 

Det er fortsatt stor testaktivitet både på vår teststasjon og i de tusen hjem.  Over 4000 selvtester er delt ut siste uke.  Når vi får tilfeller der vi mistenker omicron, må pcr-prøve tas  på teststasjonen, og prøvene blir sendt til Tromsø. 

Den siste uka er en stor andel av personer over 65 år vaksinert med dose 3, og vi er snart ferdig med å vaksinere denne aldersgruppen.  Dette antar vi reduserer risikoen for alvorlige sykdomsforløp at sykehusinnleggelser betydelig.  Nå starter vi for alvor å vaksinere de yngre aldersgruppene.

Uke 47 (oppdatert 29.11.21)


Antall testet (på teststasjon): 290
Antall nye testpositive uke 47: 94
Antall nye testpositive siste døgn: 13
Antall isolerte 29.11.21 kl. 0800: 44

Antall smittede har nå gått ned 2 uker på rad – fra 134 i uke 45 til 94 i uke 47.  Dette gir grunn til å håpe på at vi er over toppen.  Smittetrykket er likevel høyt, og det er behov for å redusere det ytterligere.  Dette er av hensyn til de som er sårbare for alvorlig forløp av covid-19 og av hensyn til kapasitet i sykehus og lokal helsetjeneste. 

Siste uke var 72% av de smittede over 18 år, og 13% over 65 år.  Disse andelene er noe høyere enn uka før.  60% av de smittede var uvaksinerte.

Fortsatt smittes mange innad i egen husstand (44%).  Sammenkomster/besøk utgjør 15%, mens 12% er smittet på skolen.  Andelen med ukjent smittevei nå har gått opp til 13%.  Blant de som er vaksinert er det ukjent smittevei hos 1 av 4 (25%). Flere enn før smittes på jobb (7%) eller på reise (9%).  Samlet kan dette kan tyde på noe økt risiko for smitte i det offentlige rom.

Fortsatt oppdages de aller fleste tilfellene ved bruk av hjemmetester.  Knapt 300 personer testet seg på teststasjonen; dette er en økning fra uka før og skyldes bl.a. at det ble behov for omfattende smittesporing på institusjoner (Opptreningssenteret og Alta omsorgssenter). 

Som tidligere er andelen fullvaksinerte relativt lav – under 80% - blant yngre voksne (18 – 40 år).

Vaksinering av personer over 65 år er godt i gang; mer enn halvparten har nå fått dose 3.  

Uke 46 (oppdatert 25.11.21)

Økende press på sykehus og lokal legevakt

 

Alta kommunes kriseledelse har i dag vært samlet for å evaluere status på smittesituasjonen og tiltakspakke til kommunene fra FHI. Vi har nå 46 personer i isolasjon og det var seks smittede siste døgn. Dette er lavere tall en vi har hatt den siste tiden og kan tyde på at innsatsen vår befolkning har gjort for å begrense smitten begynner å gi resultater.

Det betyr dessverre ikke at faren er over. 

Den store smittebølgen vi har hatt gir seg nå utslag i stort press på våre sykehus.  De fleste som får korona blir ikke alvorlig syke, men for de som blir det tar det gjerne 1 – 2 uker fra man er smittet til alvorlige symptomer oppstår.  De som blir alvorlig syke kan ha behov for intensivbehandling, og mange trenger langvarige innleggelser også etter at intensivfasen er over.  Det er dette vi ser resultatet av nå.  Både Finnmarkssykehuset og UNN melder om et høyt antall innlagte og et svært høyt arbeidspress for de ansatte.  Dette fører allerede til at planlagt behandling for andre sykdommer må utsettes.  For hver ny innleggelse vi kan unngå bidrar vi altså til viktig avlastning for sykehusene.  Det er også en god del pasienter som trenger helsehjelp lokalt selv om de ikke blir alvorlig syke.  Dette merker vi godt på legevakta, siden det er der vi har lokalene og utstyret til å ta oss av pasienter med koronasmitte.

 

Alvorlige sykdomsforløp ser vi særlig i to grupper: Yngre og middeladrende voksne som er uvaksinerte, og vaksinerte eldre > 65 år med underliggende sykdommer.  Alta kommune anbefaler derfor at de som enda ikke har vaksinert seg, og som er over 12 år, melder seg til vaksinering på 900 13 924.  Vaksinering med 3. dose til eldre > 65 år pågår, og god oppslutning om dette er helt sentralt for å forebygge nye sykehusinnleggelser.  Det er viktig å merke seg at vaksinens viktigste egenskap ikke er å forhindre smitte, men å unngå alvorlig sykdom og død. Vaksinering er derfor det mest effektive virkemidlet vi har, og vi har behov for få ned smitten raskt.

Alta kommune oppfordrer ellers alle sine innbyggere til fortsatt å følge råd og anbefalinger i Folkehelseinstituttets tiltakspakke:

 • Hold deg hjemme, test deg og unngå kontakt med andre ved nyoppståtte luftveissymptomer, uavhengig av om du er vaksinert eller ikke.
 • Hold avstand til andre der det er mulig
 • Bruk munnbind i det offentlige rom der det kan være vanskelig å holde avstand til andre, f.eks. i butikker, fly, buss, båt, o.l.
 • Reduser antall personer du har nær kontakt med i løpet av uken, så mye du kan.

De siste tallene kan tyde på at smitten er på vei ned og at dette er tiltak som virker.  Ved å fortsette innsatsen kan vi alle bidra til at de mest utsatte unngår alvorlig sykdom og at presset på sykehus og lokale helsetjenester avtar.

Vedlagt informasjon fra FHI om hvordan man håndterer en positiv koronatest.

Uke 46 (oppdatert 22.11.21)


Antall testet (på teststasjon): 223
Antall nye testpositive uke 45: 122
Antall nye testpositive siste døgn: 16
Antall isolerte 22.11.21 kl. 0800: 64
Antall innlagt på sykehus: 2

Antall nye smittede gikk litt ned sammenlignet med uka 45 (122 mot 134), dette til tross for vi innførte jevnlig testing i mange av skolene.  Da kunne men forvente en økning i smittetallene, som heldigvis ikke kom.  Alta videregående skole starter jevnlig testing for alvor i dag, så vi må være forberedt på høye tall også denne uka.

Tendensen med at smittespredningen forskyves over mot eldre aldersgrupper fortsetter.  Nå er 67% av de smittende over 18 år, og 11% over 65 år.  Totalt var det 13 personer over 65 år fikk påvist korona i forrige uke.  Dersom denne tendensen fortsetter, kan vi forvente å se flere alvorlige forløp og sykehusinnleggelser.  Det viktigste tiltaket for å få demmet opp for dette, er å gi 3. dose til aldersgruppen over 65 år.  Det er det tiltaket som haster aller mest nå.

Når det gjelder smitteveier, er smitte innad i husstander fortsatt den klart viktigste smitteveien; 59% av de smittede oppgir nærkontakter i egen husstand som sannsynlig smittekilde.  Som nr. 2 følger private besøk og sammenkomster med 17%.  Andelen med ukjent smittevei holder seg ganske stabilt på rundt 9%.  Dette tyder på at risiko for smitte i det offentlige rom også er stabil og relativt lav.  

Testaktiviteten i teltet er stabil.  En stor andel av de som testes nå  kommer fordi de har fått en positiv hjemmetest.

Når det gjelder vaksinering, er hovedfokus nå på å få vaksinert de over 65 år med dose 3.  Vi regner med å ha fullført dette før jul for alle som kan få dose 3 innen da (det må gå minst 5 mnd. fra dose 2).  Fortsatt er det en jevn, men relativt liten strøm av folk som kommer for dose 1 og 2 også, og det er bra.  Andelen som har fått dose 1 og dose 2 er praktisk talt uendret fra uka før.

Uke 45 (oppdatert 15.11.21)


Antall testet (på teststasjon): 193
Antall nye testpositive: 134
Antall nye testpositive siste døgn: 20
Antall isolerte 15.11.21 kl. 0800: 71
Antall innlagt på sykehus: 2

I uke 45 gikk ble det 134 nye tilfeller i Alta (mot 101) uka før.  Flertallet av de smittede er nå voksne over 18 år (56%). 
Andelen uvaksinerte er 69%.  Når det gjelder smitteveier, har bildet endret seg noe.  Fortsatt smittes flest i egen husstand (38%), mens 25 % smittes i forb. med private besøk og sammenkomster.  17% er smittet på skole, mens 10% har ukjent smittevei.  Det meldes også om enkelte tilfeller av smitte i forb. med fritidsaktiviteter og reiser. 

I aldersgruppa over 45 år, hvor flertallet av de som smittes er vaksinert, er det nå private besøk og sammenkomster som er viktigste smittevei, dernest smitte i egen husstand.  Det kan være grunn til å minne om rådet vi har gitt før: Begrense antall nærkontakter ila. uka. 

Siden forrige uke er det kun mindre endringer i vaksinasjonsdekningen når det gjelder dose 1 og 2.   Vaksinasjon med 3. dose til personer over 65 år og til helsepersonell pågår. 

Uke 44 (oppdatert 08.11.21)


Antall tester (på teststasjon): 165
Antall nye testpositive: 101
Antall nye testpositive siste døgn: 15
Antall isolerte 8.11.21 kl. 0800: 52
Antall innlagt på sykehus: 3

I uke 44 gikk antall nye tilfeller litt opp igjen (101 mot 92 uka før).  Dette er på samme nivå som i uke 42 (99). Alt i alt er situasjonen nokså stasjonær; vi har et jevnt, men stabilt smittetrykk.  53% er barn og unge under 18 år.  Det store flertallet av disse er uvaksinerte.  Det samme gjelder aldersgruppen 18 – 44 år, mens det for aldersgruppen over 45 år er et flertall av vaksinerte (71%). Andel smittede i denne aldersgruppen er likevel lavt i forhold til andel av befolkningen. 

Når det gjelder smitteveier, kjenner vi disse for 92% av de smittede.  Den største gruppen smittes innad i egen husstand.  Dernest skjer smitte på skolene og i forb. med ulike sammenkomster.  At så mange smittes innad i egen husstand kan skyldes at så mange barn er smittet. Da er det vanskeligere å gjennomføre isolasjon.  Mange av de fullvaksinerte som blir smittet, smittes på denne arenaen.  Omsorgsbehov hos barn går foran strikte krav til isolasjon, og da vil mange vaksinerte voksne kunne få lang eksponeringstid for viruset.

Denne uka har vi hatt 3 sykehusinnleggelser, hvorav 2 kortvarige.  Vårt lokalsykehus har i øyeblikket  2 innlagte med covid 19 totalt. 

Antall tester på teststasjon har gått ned, mens etterspørselen etter hjemmetester er stor. Fortsatt fanges de fleste opp med hjemmetest.

Uke 43 (oppdatert 28.10.21)


På grunn av smitteutviklingen generelt og for å beskytte de mest sårbare gruppene vil Alta kommune komme med følgende råd, samt innføre nye lokale tiltak.

Råd som gjentas
Dersom du har tegn på luftveisinfeksjon må du holde deg hjemme. Først når du er bedre, er feberfri og i fin form, kan du gå på jobb/skole. Litt restsymptomer er greit.

For ansatte i helsetjenesten er det noen tilleggsregler. Ta kontakt med arbeidsgiver dersom du er usikker.

Vi oppfordrer alle til å ta vaksinen. Den virker godt mot alvorlig sykdom. Og den har nokså god effekt mot smittespredning. Kommunen har drop-in-vaksinering som det bare er å dukke opp på.

 • Vi oppfordrer alle voksne til å prøve å redusere sine nærkontakter. Ha kontakt med færre personer på fritida, og heller møt de samme personene oftere. Dette er ikke en generell anbefaling om å avlyse selskaper og arrangementer, men å redusere den samlede kontaktflaten i løpet av uka.
 • Hold økt avstand til andre på offentlige steder, og bruk munnbind innendørs der det er vanskelig å holde avstand. Dette vil gjelde både kollektivtransport, i butikker og andre offentlige steder.
 • Nye tiltak: For å beskytte de mest sårbare gruppene, vil det inntil videre  innføres bruk av munnbind for alle ansatte i pleiesituasjoner, eller der avstand ikke kan opprettholdes. 
  Dette gjelder både på institusjoner, legekontor, i boliger,  i hjemmetjenesten og i tilsvarende situasjoner. Besøkende må også oppfordres til å bruke munnbind
 • Nye tiltak: Utvidet tilbud om drop in vaksinering på Finnmarkshallen (utvidet åpningstid)

Så vet vi at slike generelle råd fører til at mange har spørsmål. Kan ulike aktiviteter gjennomføres? Må vi gjøre noen ekstra tiltak? Vi kan nok ikke besvare alle slike spørsmål men anbefaler å huske på to viktige prinsipper.

 • Det ene er at vi ønsker å redusere smittetallene. Med utgangspunkt i rådene oppfordrer vi alle til å velge de løsningene som begrenser smittespredningen best.
 • Det andre er at vi ønsker å skjerme barn og unge. Skole- og fritidsaktiviteter for disse kan gå som normalt.
   
Uke 42 (oppdatert 25.10.21)


Antall tester (på teststasjon): 308
Antall nye testpositive uke 42: 99
Antall nye testpositive siste døgn: 12
Antall isolerte 25.10 kl. 0800: 57
Antall innlagt på sykehus: Ingen fra Alta
Barnehager/skoler: Normal drift.

Det er fortsatt høyt og økende smittepress i Alta.  Antall testpositive var mer enn dobbelt så høyt i uke 42 som i uka før. 

Tallene tyder på at smitten sprer seg mest blant uvaksinerte barn og unge, noe som er forventet. Den økende andelen kan også reflektere at vi finner mest smitte der vi tester mest (nærkontakter i skoler og barnehager).

De viktigste rådene til befolkningen er fortsatt å holde seg hjemme ved nyoppståtte luftveissymptomer, teste seg og isolere seg i 5 dager ved positiv test.  Dette gjelder alle uavhengig av om man er vaksinert eller ikke. Det er fortsatt sterkt ønskelig at flere vaksinerer seg. Dette er det viktigste den enkelte kan bidra med for å holde pandemien på et nivå der samfunnet fortsatt kan være åpent.

Personer i risikogrupper som ikke vaksinert kan redusere sin risiko ved følgende tiltak:

 • Unngå samvær med personer som har symptomer på luftveissykdom
 • Unngå trengsel og holde avstand til andre

 

Utbruddet som startet rundt 1. oktober har tatt seg betydelig opp den siste uka (sist oppdatert 15.10.21)

 

Til sammen 97 personer har testet positivt siden 1.oktober; 56 voksne og 41 barn/unge under 18 år. Dette utgjør 34% av alle registrerte tilfeller siden pandemien startet.

Av de voksne som er smittet siden 1. oktober er 27% fullvaksinerte. De mange tilfellene blant barn og unge har utløst behov for et stort antall hjemmetester i berørte skoleklasser. Til nå har vi ikke hatt mange sykehusinnleggelser, men fra Tromsø, som også har hatt et høyt smittetrykk den siste tiden, meldes det nå om økende antall innleggelser og gul beredskap på UNN.   

Framover blir det viktig å ta vare på hverandre og spesielt de mest smitteutsatte. Det viktigste rådet til befolkningen er fortsatt å holde seg hjemme ved nyoppståtte luftveissymptomer, teste seg og isolere seg i 5 dager ved positiv test. Dette gjelder ALLE uavhengig av om man er vaksinert eller ikke. Videre er det sterkt ønskelig at flere vaksinerer seg. 

 
Personer i risikogrupper som ikke er vaksinert kan i tillegg redusere sin risiko ved følgende tiltak: 
 • Unngå samvær med personer som har symptomer på luftveissykdom
 • Unngå trengsel og holde avstand til andre
 
FHIs anbefalinger til risikogrupper og deres pårørende finnes her: 
Råd og informasjon til risikogrupper og pårørende
 
For besøk på sykehjem/institusjoner har FHI gitt råd nederst på siden her: 
Råd til kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner ved normal hverdag med økt beredskap
 
De viktigste er: 
 • Ikke kom på besøk hvis du har luftveissymptomer
 • Nærkontakter til smittede i samme husstand bør ikke komme på besøk, uavhengig av vaksinasjonsstatus
 • Har du vært nærkontakt til en smittet utenfor egen husstand ila de 5 siste dagene bør du bruke munnbind. Dette gjelder uavhengig av vaksinasjonsstatus, og selv om du har testet negativt. Besøk avtales med avdelingen på forhånd.
 • Personer i innreisekarantene skal som hovedregel ikke komme på besøk, men unntak kan vurderes i samråd med avdelingen. 

Lenke til smittevernråd fra FHI: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/smittevernrad-for-befolkningen/

 

 

Vi følger nasjonale anbefalinger og retningslinjer

Har du symptomer kan du sende SMS til 59 44 45 61 og be om test. Husk fullt navn, adresse, fødselsdato, hvilke symptomer og dato de oppsto. Opplys gjerne om du har vært i kontakt med noen som er bekreftet smittet og/eller om du har vært på reise.

Du kan også ringe vår koronatelefon 913 90 344 mellom klokken 08.30 og 11.30 på hverdager.

Nasjonen har gått over til det som kalles normal hverdag med økt beredskap og nedjustert TISK.

Her kan du lese hvilke råd og retninglinjer som gjelder