A A A

Slamtømming

For eiendommer med fast bosetting og med toalett tilknyttet septiktank/slamavskiller, SKAL slamavskilleren tømmes 1 gang pr. år.
For eiendommer uten toalett tilknyttet septiktank/slamavskiller og for fritidsbebyggelse skal slamavskiller tømmes hvert 3. år.

Skjema