A A A

Skuterløyper i Alta

Bilde+skuter%5B1%5D_784x1394
20. desember 2020

I de fleste områder er det for lite snø til å åpne skuterløype, men løyper i Bollo Hyttefelt er åpen

På grunn av lite snø frarådes det å kjøre ut av løype for å raste. 

I de fleste områder er det for lite snø til å åpne skuterløype.

Viktige lenker:

Forskrift om snøskuterløyper i Alta Kommune
Kart over snøskuterløyper i Alta kommune
Skredvarsel
 

Kunngjøring om åpning og stenging av løyper

Løype

Åpen

Annen informasjon

1 – Tappeluft

Stengt

 

2 – Langfjord

Delvis åpen

Åpen til Holmvatna

3 – Isnestoften

Stengt

 

4 – Talvik

Stengt

 

5 – Mattisdal

Delvis åpen

Åpen til hyttefeltet ved Sætermyra

6 – Eiby

Delvis åpen

 Åpen fra parkering ved Gampvannslia til     Gampvannet

7 – Autsi

Åpen

                         Åpen i Alta kommune

8 – Gargia

Delvis

Avstikker til Moustajvre er stengt.

9 – Bollo

Delvis åpen

Løyper i Bollo Hyttefelt er åpen. Veien mellom Detsika og Romsdal er privat og omfattes ikke av forbud mot bruk av snøskuter på offentlig vei. Det vil derfor foregå blandet trafikk med bil og snøskuter på veien inntil skuterløype åpner.

10 – Stilla-Joatka

Delvis åpen

 Åpen fra Jotkavannet (Stuorajavri) til Jotka Fjellstue

11 – Joatka-Iesjavri

Åpen

 

12 – Joatka-Stabbursdalen

Åpen

 

13 – Sopas

Åpen

 

14 – Nesvann-Stabbursdalen

Åpen

 

15 – Rafsbotn

Delvis Åpen

 Åpen fra Sarves, stengt fra Rafsbotn og opp       ulvelia.

16 – Kviby

Delvis åpen

Åpen fra Kviby til Vardfjellet.

Åpen i Leribotn hyttefelt.

17 – Korsfjord

Stengt

 

18 – Store Lerresfjord

Stengt

 

19 – Lille Lerresfjord

Stengt

 

 

Spørsmål og svar

Tjenestebeskrivelser

Skjema