A A A

Skuterløyper på GPS

GPS

Skuterløypene i kommunen kan lastes ned til din datamaskin, og overføres til din GPS.

 

Skuterløyper for nedlasting til GPS  
 
Traseene for skuterløypene i kommunen kan lastes ned til din datamaskin, åpnes i kartprogram for GPS, og overføres til din GPS. Skuterløypene er oppmålt med GPS, men traseene vil likevel kunne variere med noen meter fra år til år. Det er derfor ikke mulig å kjøre etter GPS-sporet uten sikt.
 
Sporloggene er satt sammen slik at lagringskapasiteten i GPSen utnyttes så godt som mulig for GPS som lagrer inntil 500 punkt i ett spor. Enkelte GPSer lagrer færre punkt i ett spor. Du må da dele sporloggene opp ved å bruke funksjonen ”verktøy/dele spor” i  MapSource. Vær oppmerksom på at det også er mulig å ”føye sammen spor” i MapSource.  GPSen har begrenset kapasitet på antall sporlogger (10, 15, 20 eller 30). Du kan derfor overføre kun et begrenset utvalg spor til GPSen.
 
Traseene er lagret i gpx-format (universalformat) og gdb-format for Garmin.
 
Veiledning for import til PC og Garmin GPS
 
1. Last helst ned siste versjon av ditt MapSource før du begynner.
 
2. Velg link ovenfor etter ønsket format.
 
3. Start MapSource, og overfør ønsket fil til din PC. 
 
4. Velg pekeredskapet (pila, selection tool) og klikk på de løypene du vil overføre til GPSen. Hver løypedel du klikker på blir gul. Dersom du holder skift-tasten nede samtidig som du klikker, klarer du å merke flere løypedeler. Du kan også merke alle løyper innenfor et område ved å klikke og dra ut en firkant.
 
5. Når du har merket de løypene som skal overføres til GPSen trykker du ctrl-tasten og c-tasten samtidig, velg fil/ny/spor og lim inn utvalget ved å trykke ctrl-tasten og v-tasten samtidig. De valgte løypene blir limt inn i det nye MapSource-vinduet.
 
6. Koble GPSen til PCen med USB og velg ”overfør til enhet”.  
 
Dersom du får melding om at sporloggen er full, har du trolig kun tømt aktiv sporlogg og ikke tømt minnet for lagra sporlogger.

Skjema