A A A

Skuterløyper i Alta

Bilde+skuter%5B1%5D_784x1394

Snøskavler og stein kan forekomme i løypene. Hold lav fart

20. desember 2020

Viktige regeler for bruk av løypene:

Maksimal bredde på løypetraseen er 4 meter på hver side av merkestikkene. På de fleste strekninger er det tillatt å stoppe og raste inntil 300 meter fra senter av snøskuterløyper på begge sider. Kjøring ut av løypa må skje i mest mulig rett linje frem til rasteplass. Parallellkjøring langs løypa er forbudt. På flere strekninger er det forbudt å kjøre ut av løypa for å stoppe og raste. Disse områdene fragår av forskriftens §7 og løypekart.

 

Viktige lenker:

Forskrift om snøskuterløyper i Alta Kommune
Kart over snøskuterløyper i Alta kommune
Skredvarsel
 

Kunngjøring om åpning og stenging av løyper

Løype

Åpen

Annen informasjon

1 – Tappeluft

Åpen

             

2 – Langfjord

Åpen

 

3 – Isnestoften

Åpen

 

4 – Talvik

Åpen

     

5 – Mattisdal

Åpen

 

6 – Eiby

Åpen

 

7 – Autsi

Åpen

                        

8 – Gargia

Åpen

 

9 – Bollo

Åpen

 

10 – Stilla-Joatka

Åpen

 

11 – Joatka-Iesjavri

Åpen

 

12 – Joatka-Stabbursdalen

Åpen

 

13 – Sopas

Åpen

 

14 – Nesvann-Stabbursdalen

Åpen

 

15 – Rafsbotn

Åpen

 

16 – Kviby

Åpen

 

17 – Korsfjord

Åpen

 

18 – Store Lerresfjord

Åpen

 

19 – Lille Lerresfjord

Åpen

 

20 – Sorrisniva reiselivsløype Åpen For reiselivsbedrifter med tillatelse fra kommunen.
21 – Hoalgir reiselivsløype Åpen For reiselivsbedrifter med tillatelse fra kommunen.
22 – Halde reiselivsløype  Stengt For reiselivsbedrifter med tillatelse fra kommunen.

 

Spørsmål og svar

Tjenestebeskrivelser

Skjema