A A A

Fylkesmannen stenger flere løyper.

Bilde+skuter%5B1%5D_784x1394

Løype 9, 10 og 12 er stengt av Fylkesmannen på grunn av sårbar rein på flytting

Viktige lenker:

Forskrift om snøskuterløyper i Alta Kommune
Forskrift om rasting på vann i Alta kommune

Kart over snøskuterløyper i Alta kommune
Skredvarsel
Skuterløyper på GPS

Oversikt skuterløyper i Alta

Løypenr
Løypenavn
 
 
Åpen
 
Informasjon om løypa
 
 
1
Tappeluftløypa
Delvis

Stengt fra Livvlevakkijavri til Livvlevakkegieratjavvrit

2
Langfjordløypa
Åpen

 

3
Talvikløypa

Åpen

 

4
Mattisdalløypa

Åpen

 

5
Eibyløypa

Åpen

 

6
Beskadesløypa fra Gargia til kommunegresa og til Mustajavre (Čáhppesjávri)

Åpen

 
7
Detsika -Romsdal, Bollohøyden - Gamasvarri

Åpen

 

8
Stilla - Joatka

Åpen

 
9
Joatka - Iešjávri

Stengt

På grunn av rein på flytting stenger Fylkesmannen løype 9 midlertidig fra og med 29.mars. Se Fylkesmannens vedtak

10
Joatka - Stabbursdalen

Stengt fra og med 4.4.20

Se Fylkesmannens vedtak

11
Stilla- Suopas

Åpen

 

12
Nesvannet-Stabbursdalen
Stengt fra og med 4.4.20

 Se Fylkesmannens vedtak

13
Storekorsnes - Nyvoll - Komagfjord - Lamvik

Åpen

 

14
Rafsbotn - Suopas
Åpen

 

15
Lille Lerresfjord

Åpen

 

16
Store Lerresfjord
Åpen

 

17
Kvibyløypa

Åpen

 

18
 
Autsivann

Åpen

 

19
Isnestoften - Klakketuvvann
Åpen  

 

Spørsmål og svar

Tjenestebeskrivelser

Skjema