A A A

Skoleskyss

I Finnmark har følgende elever krav på fri skoleskyss:

- 1. og 2. klassetrinn (grunnskole) - elever bosatt mer enn 2 km fra skolen
- 3.–10. klassetrinn (grunnskole) - elever bosatt mer enn 4 km fra skolen
- Elever i videregående skole som bor mer enn 6 km fra skolen
- Elever med særskilte behov (etter søknad)

Skoleskyssen organiseres i et godt samspill mellom fylkeskommunen, kommunene, skolene og buss-/båtoperatørene. Det er Finnmark fylkeskommune som er ansvarlig for all skoleskyss til grunnskole og videregående skole i fylket. 

For å få vedtak om fri skoleskyss, samt motta ditt skyssbevis, må du registrere ditt skyssbehov. 

Les mer om skoleskyss og søknadsskjema på Snelandias hjemmeside

Skjema