A A A

Skoleskogdag med Øvre-Alta skole

Planting

Da mange skoleelever plantet skog som vi i dag høster fra skogen er vel en tid som noen bare har hørt om, men slik er det ikke.

År om annet har skoleelever i Alta plantet skog for å erstatte det virket  som er tatt ut, men like viktig er det at skoleelever har plantet skog som binder karbon og dermed har bidratt til en klimagevinst som vi alle kan «høste» av.

Torsdag 12. juni 2014 møtte 12 ivrige elever fra 7. trinn med lærer fra Øvre-Alta skole opp på Sokkelmamoen for å plante skog.  1600 furuplanter ble plantet ut på lunneplassene på moen. Furuplantene stammer fra frø sanket i samme område under konglesankingen våren 2012. Dermed kommer den samme skogen tilbake der den en gang stammet fra.
Elevene var ivrige i tjenesten og fortjente både boller og brus i pausen. De fikk også noen kroner for jobben som går til klassekassa. Fikk høre at de skal kose seg med både bowling og pizza før sommerferien tar til. Alta kommune ønsker lykke til på ungdomsskolen til høsten.

Med denne plantingen har det til sammen blitt plantet ca 28000 furuplanter på Sokkelmamoen. Skogplantingen har foregått på områdene som var utsatt for vindfall høsten 2011. Både skogbrukssjefen og Finnmarkseiendommen oppfordrer til minst mulig ferdsel i plantefeltet og henstiller til å bruke etablerte stier i området.

planting1.jpg

planting2.jpg
Planting på gamle lunneplasser

Skjema