A A A

Skolerute

Skoleruta for Alta kommune fastsettes med hjemmel i opplæringslovas § 2-2, 2. og 3. ledd: ”Opplæringa skal strekkje seg over minst 38 skoleveker innafor ei ramme på 45 sammanhengande veker i skoleåret. Kommunen gir forskrifter om skole og feriedagar i skoleåret for elevane. Forskrifta skal vere tilpassa avviklinga av nasjonale prøver.”

Skolerute 2020 - 2021

 

Høst 2020

Dato

Innhold

Skoledager

August

20.08

Første skoledag

8

September

 

 

22

Oktober

05.-09.10

Høstferie

17

November

 

 

21

Desember

18.12

Siste skoledag

14

Antall skoledager høst 2020

 

 

 

82

 

Vår 2021

Dato

Innhold

Skoledager

Januar

04.01

Skolestart

20

Februar

26.02

Vinterferie

19

Mars

01.03

26.03

Vinterferie

Siste skoledag

19

April

06.04

Skolestart

19

Mai

14.05

Fridag

17

Juni

18.06

Siste skoledag

14

Antall skoledager vår 2021

 

 

108

Antall skoledager 2020/ 2021

 

 

 

190

 

SFO

  • SFO er stengt i uke 28,29,30 og 31
  • Plandag mandag 3. august
  • Første åpningsdag etter sommerferien er 4.august
  • Stengt/plandag mandag  17. august
  • Stengt/plandag  mandag 5. og tirsdag 6. oktober
  • Torsdag 24. desember er SFO stengt
  • Torsdag 31. desember er SFO stengt
  • Stengt/plandag mandag  01.03
  • Onsdag 31. mars stenger SFO kl. 12.00
  • Åpningstid for SFO kan variere fra SFO til SFO. Den daglige åpningstiden fremgår av informasjon på Alta kommunes og skolenes hjemmesider.


Oversikt over fridager og stengte dager i skole og SFO

Fridager i skolen

Fridager i SFO

 

Mandag 3.august

Mandag 17. august

Mandag 5.10-fredag 09.10 (høstferie)

Mandag 5. og tirsdag 6. oktober

Fredag 26.02 og mandag 01.03 (vinterferie)

Mandag 1. mars

Fredag 14. mai

 

 

Plandager i skolen

August

17.-19.

Oktober

5.-6.

Mars

1.

 

Skoleruta kan også lastes ned som PDF-dokumenter:

 

Skjema