A A A

Skolerute

Skoleruta for Alta kommune fastsettes med hjemmel i opplæringslovas § 2-2, 2. og 3. ledd: ”Opplæringa skal strekkje seg over minst 38 skoleveker innafor ei ramme på 45 sammanhengande veker i skoleåret. Kommunen gir forskrifter om skole og feriedagar i skoleåret for elevane. Forskrifta skal vere tilpassa avviklinga av nasjonale prøver.”

2019 - 2020

Skolerute høst 2019
Skolerute høst 2019
Skolerute vår 2020
Skolerute vår 2020

Skoleruta er fastsatt som en felles skolerute for alle skoler i kommunen.
Skolene legger selv kurs/planleggingsdager for lærerne på elevfrie dager i samsvar med skolenes arbeidstidsavtale. Skoleruta omfatter også SFO.

Dersom det er forhold som gjør at samarbeidsutvalget ved skolen ønsker endringer av skoleruten, må søknad om slik endring sendes Oppvekst- og kultur. Søknader om endring vil ikke kunne behandles med mindre det er godtgjort at alle foresatte er gitt anledning til å uttale seg om slik endring.


 

Kommunale vedtekter for skolefritidsordningen:

SFO ÅPNINGSTIDER OG FERIE

 

  • Daglig åpningstid fastsettes av samarbeidsutvalget med utgangspunkt i foresattes behov og skolens ressurser.

  • Med unntak av der SFO følger skoleruta, er SFO stengt 1 måned i løpet av tidsrommet 20.06. – 15.08.

  • SFO har åpent alle hverdager unntatt lørdager og offentlige høytids- og helligdager.

  • SFO stenger kl. 12.00 onsdager før skjærtorsdag. Jule- og nyttårsaften er SFO stengt.

  • SFO har stengt 5 dager hvert SFO-år i forbindelse med kurs og planleggingsarbeid for personalet. Disse dagene framgår av skole/SFO – rute.

     

Skoleruta kan også lastes ned som PDF-dokumenter:

 

Skjema