A A A

Skolemønster i Alta kommune

Kommunestyret i Alta

Kommunestyret vedtok tirsdag 16. februar ny forskrift om skolemønster i Alta kommune.

I Alta kommune er det utarbeidet faste opptaksområder med avgrensninger. Opptaksområdene er utformet i tråd med næreskoleprinsippet. Skoler med barnetrinn 1.-4.trinn og 1.-7.trinn avgir elevene til bestemte skoler som har 5.-7. trinn og ungdomstrinn.

Den nye forskriften som kommunestyret vedtok denne uken ligger til grunn for tildeling av skolested. Mandag 22. februar åpnes det for digital innskriving av elever som skal begynne på 1. trinn til høsten. 

Nye opptaksområder

Kommunestyret besluttet å følge innstillingen fra administrasjonen med noen endringer. Her er en oversikt over de nye opptaksområdene:

Rognsund opptaksområde:

Skole: Kvalfjord skole (1-10).

Grunnkretser: Stjernøy og Seiland.

Leirbotn opptaksområde:

Skole: Leirbotn oppvekstsenter (1-7).

Grunnkretser: Leirbotn, Kongshus, Storekorsnes, Store- og Lille Lerresfjord, Komagfjord, Korsfjord og Nyvoll. Ungdomstrinnet fra området har Rafsbotn skole som skolested.

Rafsbotn opptaksområde:

Skole: Rafsbotn skole (1-10).

Grunnkretser: Rafsbotn, E6 til og med Transfarelvbrua og Russeluft grunnkrets.

Tverrelvdalen opptaksområde:

Skole: Tverrelvdalen skole (1-10).

Grunnkrets: Tverrelvdalen.

Øvre Alta opptaksområde:

Skole: Øvre Alta skole (1-7).

Grunnkretser: Øvre Alta, Holmen, Eiby, Storelvdalen, Helletoppen/Bjørnhaugen. Ungdomstrinnet har skolested Sandfallet/Alta ungdomsskole.

Talvik opptaksområde:

Skole: Talvik skole (1-10).

Grunnkretser: Talvik, Vassbotnelv, Isnestoften, Kåfjord, Botnelv/Fiskerelv/Ulvsvåg, Langfjordbotn og Tappeluft tilhører opptaksområdet. Elever som bor i Mathisdalen og Kvenvik kan velge om de ønsker Talvik oppvekstsenter eller Gakori skole som skolested.

Opptaksområde Sentrum/vest:

Skoler: Bosskop skole (1-7), Gakori skole (1-7), Komsa skole (1-7) og Aronnes skole (1-4).

Grunnkretser: Aronnes, Elvestrand, Bossekop, Gakori, Hjemmeluft, Komsa, Sentrum, Alta nye sentrum, Midtbakken, Tollevik og Skaialuft. Aronnes skole rekrutterer i hovedsak fra Aronnes og Elvestrand grunnkretser. For øvrig er det ikke trukket noen grenser for rekruttering mellom skolene og elevene skal fordeles etter en helhetlig vurdering av bosted, hensyn til nærskoleprinsippet og plassforholdene ved skolene. Bossekop eller Komsa skole er skolested for 5.-7. årstrinn ved Aronnes skole. Ungdomstrinnet har skolested Sandfallet/Alta ungdomsskole.

Opptaksområde øst:

Skoler: Saga skole (1-7), Elvebakken skole (1-7) og Kaiskuru nærmiljøsenter (1-7)

Grunnkretser: Transfarelv (til Transfarelvbru) Elvebakken, Kronstad, Raipas, Bukta og Amtmannsnes. Elevene i opptaksområdet skal fordeles mellom skolene etter en helhetlig vurdering av bosted og plassforholdene ved skolene. Ungdomstrinnet har skolested Sandfallet/Alta ungdomsskole.

Alta ungdomsskole og Sandfallet ungdomsskole opptaksområde:

Skoler: Alta ungdomsskole (8-10) og Sandfallet ungdomsskole (1-10).

Skolene gir tilbud på ungdomstrinnet til følgende opptaksområder: Transfarelv, Øvre Alta, Kåfjord, Bossekop, Komsa og Elvebakken.

Endringer som er vedtatt

Skolekrets øst:

 1. Kaiskuru nærmiljøsenter gjøres om fra en 1-4 skole til en 1-7 skole med virkning fra skoleåret 2021/2022.
 2. Saga skole gjøres om, midlertidig, fra en 1-7 skole til en 1-4 skole med to paralleller med virkning fra skoleåret 2021/2022.
 3. Mellomtrinnet (5-7) fra Saga skole fullfører barneskolen på Elvebakken skole fra og med skoleåret 2021/2022.

Skolekrets vest:

 1. Elever ved Aronnes skole skal fra skoleåret 2021/2022 fullføre mellomtrinnet ved Komsa skole. Dette gjelder elever fra og med femte trinn 2021/2022.
 2. Elevene tilhørende Langfjordbotn og Tappeluft får sitt skole- og undervisningstilbud ved Burfjord skole i Kvænangen kommune.

Generelt:

 1. Det skal utarbeides et tak på antall elever per klasse basert på klasseromsareal ved den enkelte skole.
 2. Det forutsettes at skoleledelsen og tillitsvalgte ved de berørte skolene involveres i prosessen.
 3. Kommunestyret forelegges en sak som viser hvilke byggtekniske behov som utløses av vedtaket.
 4. Årlig skal skoleopptaket fremlegges hovedutvalget som orienteringssak.

 Tilleggspunkter:

 1. Kommunestyret forelegges en sak med et skisseprosjekt med kostnadsoverslag for å tilbakeføre Saga skole så fort som mulig til en 1-7 skole.
 2. Den eldre bygningsmassen på Bossekop skole (langs E6) saneres og nødvendige oppgraderinger av resterende bygningsmasse skal planlegges. Bossekop skole skal fortsatt være en 1-7 skole.

Her kan du lese hele forslaget til ny forskrift om skolemønster som ble vedtatt

Skjema