Talvik Brass Band kan søke om tilskudd på lik linje som skolekorps.

Det fordeles kr. 100 000,- som skjer etter følgende vedtatte retningslinjer:

  • 50% av støtten regnes ut etter dirigent/instruksjonsutgifter som framgår av regnskapet.
  • 30% av støtten regnes ut etter antall aktive medlemmer, inklusive aspiranter.
  • 20% av støtten gis som grunnstøtte med likt beløp til alle.

Korpsene får tildelt tilskudd etter søknad.

Følgende vedlegg må følge søknaden:

  • Årsmelding
  •  Revidert regnskap
  •  Budsjett
  • Aktivitetsplan for korpsvirksomheten