A A A

Skogvannet

skogvannet

Tilrettelagt med brygge, toalett, avfallsdunk og gapahuk. Et populært friluftsområde for enkeltpersoner så vel som større grupper.

Ferskvann. Langgrunt, berg og stedvis sandbunn.

Adkomst: Til fots.
Det går bybuss nesten helt fram til tilrettelagt p-plass. Fra P-plass og inn til vannet er det ca. 450 meter til fots eller med sykkel. 

Skjema