A A A

Skogbruk

Skogbruk

Trær skygger for sol og utsikt, men samtidig beskytter de mot vinden og innsynet fra naboer/forbipasserende. Trær øker også bolysten ved at de tiltrekker seg ekorn, hare og fugler.

Man kan oppnå begge deler hvis man hugger skogen i området på riktig måte. Kanskje holder det med å (stammekviste) hugge de nederste greinene på treet inntil halve treets lengde. Kombineres dette med tynning hvor de peneste og retteste trærne står igjen så kan man oppnå utsikt ved å se under trekrona og mellom stammene. Samtidig vil treet skjerme for kald og sur vindt når høst og vinterstormene setter inn og fugler og annet liv vil fortsatt beholde seg i området.

Husk
Unngå hogst og skogskjøtsel i hekke og yngletida. Vi må ikke glemme at skogen er fødestua og spisskammerset til fugler og dyr i vår fauna. Dette skal vi forvalte på en god og bærekraftig måte.

Spørsmål og svar

Tjenestebeskrivelser

Dokumenter

Skjema