A A A

Søknad om byggetillatelse

 • Lover og forskrifter
  ___
 • Skjema
 • Saksbehandling

  Saksbehandlingstid

  Søknad om tillatelse kan deles inn i tre søknadsformer

  1. Enkle tiltak: Dersom søknaden er komplett og naboene har gitt samtykke, plikter kommunen å gi tillatelse innen 4 uker.

  2. Ett-trinns søknadsbehandling: Denne søknadsformen benyttes dersom det søkes dispensasjon fra reguleringsbestemmelser, eller annen myndighet skal gi sin uttalelse før tillatelse kan gis. Den benyttes også dersom ett eller flere av foretakene som skal utføre arbeid i prosjektet, ikke tidligere er godkjent for de fagområdene de skal utføre arbeid i (evt. ved personlig godkjenning). Kommunen behandler søknaden innen 7 uker.

  3. To-trinnssøknader: Dersom ikke alle foretakene (snekker, rørlegger el) er avklart, benyttes denne søknadsformen. Etter at rammetillatelse er gitt, søkes det om igangsettingstillatelse for hele eller deler av tiltaket etter behov, etter hvert som foretakene er avklart. Saksbehandlingstiden for rammetillatelse tilsvarer behandlingstiden for ett-trinns behandling. Når rammetillatelse er gitt, behandles søknadene om igangsettingstillatelse fortløpende etter som de kommer inn.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Servicesenteret
  Telefon:78455000
  Epost:servicesenteret@alta.kommune.no
  Postadresse:Postboks 1403 9506 ALTA
  Besøksadresse:Rådhuset Sandfallveien 1 9510 ALTA
 • Andre opplysninger
  Gyldig til
  2021-01-01