A A A

Skilting av vendehammere og snuplasser

forbudt

PARKERING FORBUDT

Alta kommune jobber i disse dager med skilting av vendehammere/snuplasser samt vedlikehold/utskifting av gamle skilt.

Alta kommune vil informere om at parkering på vendehammere er forbudt.  Det vil nå blir satt opp parkering forbudt skilt på vendehammere/snuplasser spesielt i tettbygde boligfelt.

Vi observerer at disse plassene noen steder blir brukt til parkering av biler, tilhengere osv. Brøytemannskap og renovasjonsbiler møter på store utfordringer der de gjerne må rygge tilbake, som igjen skaper trafikkfarlige situasjoner for bilister/myke trafikanter. Vendehammere og snuplasser skal være tilgjengelig for beboere og andre slik at de får snudd med større kjøretøyer, vogner og hengere.

 Alta Kommune informerer om at forbudet vil bli håndhevet der det vil foreligge gebyr og kan medføre borttauing.

Skjema