A A A

Skiløyper i fjellet

Fjellet

Alta kommune har et samarbeid med Alta og omegn turlag, Sarvesjokha hytteforening og Bollo hytteforening om tilrettelegging for skiløyper i fjellet.

Alta har flotte turområder både i nærområdene og på fjellet.

Alta og omegn turlag, Sarvesjokka hytteforening og Bollo hytteforening tilrettelegger løyper for skigåere i fjellet. Løypene i Bollo kjøres opp hver helg. Løypa til Reinbukkelvhytta er merket og blir kjørt opp i helgene. Sarvesjokka hytteforening har merket skiløype fra parkeringsplass til Røde Kors hytta og videre en rundløype rundt 1. Sarvesvann. Ved ustabile værforhold så er det ikke bestandig kjørt spor i løypene, men stikkene (merkene) er der.

Oppdatering 17.03: Alta og omegn turlag har stengt Reinbukkelvhytta for besøk. Hytta vil være åpen for nødstilfeller, men det er ikke anledning til å bruke den ellers. 

Det er en god regel å sjekke værmeldingen før en legger ut på lengre turer.
Hvis man ønsker å gå utenfor løyper kan det være lurt å oppdaterer seg om skredfare.

Se beskrivelser nedenfor for å få en oversikt over løypene.   Løypene vil ofte bli kjørt i helgene. Men ved vind og snø kan sporene være blåst og snødd igjen, så da er det viktig å følge stikkene.  Løypene i fjellet har ikke samme skisporkvalitet som for eksempel sentrumsnære lysløyper, men kan gi fantastiske naturopplevelser. Husk å sjekk værmeldingen før turen. Det kan være værhardt på fjellet.

Vi anbefaler at en alltid har med kart og kompass, evt. GPS for slike turer.  Ha også varme klær, mat og termos i sekken, og gjerne noe å sitte på,


STILLA - REINBUKKELV
Kjøres av Alta og omegn turlag. Traseèn er en rundløype som går slik: Stilladalen - Reinbukkelvhytta - Sombybrua- Stilladalen. Tilrettelagte parkeringsplasser ved Stillaveien. Total lengde på runden er ca 22 km. Løypen er merket med kvister, samt enkelte skilt (symbol og piler) og merkeband. Flott trase som går både via fjell og skog/dal.
Parkering ved Sombybrua. Sombybrua - Reinbukkelvhytta. ca 6 km en vei i lett høyfjellsterreng. Traseen er merket.
 
Oppdatering 17.03: Alta og omegn turlag har stengt Reinbukkelvhytta for besøk. Hytta vil være åpen for nødstilfeller, men det er ikke anledning til å bruke den ellers. 
 
 
 Reinbukkelvhytta redusert 
Reinbukkelvhytta. Foto: Vidis Nygaard.
 
SARVES
Kjøres av Sarvesjokha hytteforening. Med utgangspunkt i parkeringen ved E6 kan man gå mot Røde Kors hytta - 1. Sarvesvann – Røde Kors hytta - parkering.  Vi venter på beskjed om løypa blir stukket. Det er imidlertid ofte skispor laget av ivrige isfiskere til Sarvesvannene. Det er kjørt spor til Røde Kors hytta.

Løypa rundt 1. Savesvannet er ca 15 km. Man gjør oppmerksom på at det kan være skredfare i området og folk anmodes om å holde seg til løypen, og ikke oppsøke fjellsider/skrenter. Kaffepausene bør taes i åpent lende!!  

Kart Sarves

​Bollo
I Bollo hytteområdet er det foreløpig to løyper som blir kjørt opp. Rundløypa 7,2 km og Hyttebyen - Varden 7,2 km.  
Bollo hytteforening har kart med høydeprofiler på sin hjemmeside.

Vi ønsker dere en god tur !

Skjema