A A A

Skiferveien blir stengt for gjennomkjøring fra mandag 18. januar til mandag 1. februar

gravemaskin

På grunn av den pågående rehabiliteringen av vann- og avløp i Skiferveien i Bossekop vil veien bli stengt for gjennomkjøring fram til 1. februar. 

Dette medfører at Skiferveien blir stengt for gjennomkjøring etter innkjøringen til Bunnpris fra E6 til Sorenskriverveien.

Innkjøring til Alta motor må skje fra Sorenskriverveien.

Abonnenter som blir berørt av eventuelle vannavstegninger vil bli varslet.

Virksomhet Kommunalteknikk

Skiferveien

Skjema