A A A

Skiferveien blir stengt for gjennomkjøring til torsdag 11. februar

gravemaskin

På grunn av uforutsette hendelser i den pågående rehabiliteringen av vann- og avløp i Skiferveien i Bossekop er veien stengt for gjennomkjøring fram til torsdag 11. februar. 

Innkjøring til Alta motor må skje fra Sorenskriverveien onsdag 10. februar.

Virksomhet Kommunalteknikk

Skiferveien

Skjema