A A A

Skiferparken

Skiferparken

Skiferparken ligger i sentrum av Alta, mellom Amfi og Parksenteret, og er et sted som ofte blir brukt under større arrangement.

Fasiliteter

  • Benker
  • Lekeplass
  • Fontene
  • Scene
  • Strømuttak
  • Sjakkbrett
  • Kunst

 

Skjema