A A A

Skatteetaten innfører nye rutiner for ID-kontroll av utenlandske borgere

informasjon
Fra 1. februar 2012 utføres ID-kontroll, mottak av innflyttingsmeldinger og søknad om skattekort ved utvalgte skattekontor.

Formålet med den nye organiseringen er å heve sikkerheten, slik at antall falske identiteter reduseres.

Utenlandske arbeidstakere som kommer til Norge, må møte opp på skattekontoret for å få skattekort. Skal de oppholde seg her i mer enn seks måneder, må de også melde innflytting.
 
Alle som skal melde innflytting og alle som skal ha skattekort må møte personlig på ett av følgende kontorer:
 
 • Skatt øst: Oslo, Sandvika, Lillestrøm, Gjøvik, Fredrikstad, Hamar og Tynset
 • Skatt sør: Drammen, Kristiansand, Skien, Tønsberg, Gol, Lyngdal og Arendal
 • Skatt vest: Førde, Sogndal, Bergen, Haugesund, Egersund, Stavanger, Nordfjordeid og Odda
 • Skatt Midt-Norge: Trondheim, Ålesund, Kristiansund, Namsos, Steinkjer, Molde og Hitra
 • Skatt nord: Kirkenes, Hammerfest, Alta, Tromsø, Harstad, Bodø, Mo i Rana, Brønnøysund, Svolvær, Vadsø, Sortland og Narvik
 
Dokumentasjon som må medbringes ved søknad om skattekort:
Nordiske borgere
 • Pass eller gyldig førerkort sammen med utskrift fra hjemlandets folkeregister. Utskriften må ikke være eldre enn tre måneder.
 • Arbeidskontrakt, skriftlig arbeidstilbud eller dokumentasjon på norskregistrert næringsvirksomhet bør medbringes
 
EØS-borgere
 • Pass eller godkjent ID-kort
 • Arbeidskontrakt, skriftlig arbeidstilbud eller dokumentasjon på norskregistrert næringsvirksomhet bør medbringes
Arbeidsgivere har et selvstendig ansvar for å påse at alle ansatte har rett til å arbeide i Norge. Eventuelle spørsmål må tas opp med utlendingsmyndighetene.
 
Borgere utenfor EØS
 • Pass
 • Arbeidskontrakt, skriftlig arbeidstilbud eller dokumentasjon på norskregistrert næringsvirksomhet bør medbringes
Arbeidsgivere har et selvstendig ansvar for å påse at alle ansatte har rett til å arbeide i Norge. Eventuelle spørsmål må tas opp med utlendingsmyndighetene.
 
Dokumentasjon som må medbringes ved melding om innflytting (ved opphold over seks måneder)
 • Pass eller annen godkjent ID for nordiske- eller EØS-borgere
 • Dokumentert oppholdsgrunnlag, som for eksempel:
      o   Oppholdstillatelse for seks måneder eller mer  
      o  
  Registreringsbevis for EØS-borgere
 • Dokumentert oppholdstid som for eksempel
      o   arbeidskontrakt/skriftlig arbeidstilbud på mer enn seks måneder (ved oppdrag for bemanningsforetak må du også ha oppdragsbekreftelse med varighet på 6 mnd eller mer)
      o   kontrakt på leie/kjøp av bolig
Flytting med barn under 18 år
 • For nordiske borgere med barn under 18 år: Dersom ikke begge foreldre har signert innflyttingsmeldingen, medbringes samtykkeerklæring fra forelder som ikke møter eller dokumentasjon fra hjemlandet som viser foreldreansvar.
 • Ved enkelte tilfeller må godkjent vigsels/fødselsattest medbringes.
 
Mer informasjon:
 
Spørsmål om ID-kontroll
Ved spørsmål om ID-kontroll kan dere ta kontakt med:
Lisbeth Varsi, tlf 78 96 27 65 / 957 64 793, e-post: lisbeth.varsi@skatteetaten.no
Cato Nilsen, tlf 784 28 449 / 905 12 775, e-post: cato.nilsen@skatteetaten.no
Lill Tove Mannsverk, tlf 784 447 18, e-post: lilltove.mannsverk@skatteetaten.no
Unni Remmen, tlf 78 95 51 76, e-post: unni.remmen@skatteetaten.no

 

Skjema