A A A

Skatt og innfordring

Virksomhetsinformasjon

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene fra kommunen.

Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Oppgavene som er overført til Skatteetaten er blant annet behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift.

Du finner mer informasjon på skatteetaten sine hjemmesider:

Her kan du finne svar på mange spørsmål og mulighet for å sende inn spørsmål, søknader, bestilling av utskrifter, klager mm via nett.

Trenger du mer hjelp, kan du kontakte Skatteetaten på telefon 800 80 000.

Mer om Skatt og innfordring