A A A

Skatt og innfordring

Virksomhetsinformasjon

Skatte- og innfordringsavdelingen ivaretar skatte- og avgiftsinnfordring fra bedrifter og innbyggerne. Seksjonen har også ansvaret for ettersyn/kontroll av regnskap i private bedrifter.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Altagård
Postadresse: Postboks 1403, 9506 Alta

Telefon: 78 45 50 00

Epost: skatteoppkreveren@alta.kommune.no

Leder: Karin Helgesen
Tlf: 78 45 53 43

Mer om Skatt og innfordring