A A A

Skansen Aktivitetssenter

Virksomhetsinformasjon

Skansen aktivitetssenter er et arbeids- og aktivitetstilbud for mennesker med kognitiv nedsatt funksjonsevne.

Senteret ble offisiellt åpnet 26 mars 2019.

Kontaktinformasjon

Mobil: 941 73 574

Konstituert avdelingsleder: Atle Hansen
Mail: atle.hansen@alta.kommune.no

Mer om Skansen Aktivitetssenter