A A A

Skal utvikle støtten rundt de pårørende i kommunen

p%C3%A5r%C3%B8rendest%C3%B8tte

Prosjektet «Pårørendestøtte – Fra usynlig til verdsatt og inkludert» skal gi bedre forhold for de som er pårørende.

Pårørende kan være en uunnværlig ressurs for sine nære og kjære, men det å vise omsorg og det å «hjelpe til» over tid kan medføre at en  trenger hjelp til å ta vare på seg selv.

For pårørende kan det være vanskelig å orientere seg om kommunens tilbud og den enkeltes rettigheter. Det er en stor utfordring å sikre tilstrekkelig, god og tilpasset informasjon og kunnskap til pårørende, dette ønsker Alta kommune nå å gjøre noe med.

Kommunen vil gjennom prosjektet Pårørendestøtte i Alta kommune «Fra usynlig til verdsatt og inkludert» involvere og hjelpe pårørende gjennom kartlegging av behovet for tjenester, utbedring av informasjon og utviklingen av gode systemer.

Linda Kristin Suhr.jpg

Prosjektleder Linda Kristin Suhr er i gang med jobben, som er å kartlegge behovet for pårørendestøtte i kommunen, samt utarbeidelsen av både tilpassede tiltak og arbeidsmodeller generelt.

 

Helsedirektoratet ga i januar 2017 for første gang ut Veilederen om pårørende i helse- og omsorgstjenesten, en veileder som omhandler involvering av, og støtte til pårørende i hele helse- og omsorgstjenesten.

– Alta kommune arbeider for å gi alle pårørende den forebyggende støtten og den hjelpen de trenger for å mestre sine liv på en best mulig måte. Vi i Alta kommunen vil, ved hjelp av Helsedirektoratets tilskuddsordning for Helhetlig støtte til pårørende med krevende omsorgsoppgaver, arbeide for utviklingen av kommunale modeller og strategier som setter oss i stand til å nå de mål pårørendeveilederen angir, sier Suhr.

Skjema