A A A

Servicesenteret

Virksomhetsinformasjon

Servicesenteret er kommunens kontaktpunkt og informasjonssenter for både innbyggere, politikere og ansatte. Servicesenteret er plassert på Alta rådhus og skal ivareta kommunens behov for ekterne og interne tjenester innenfor følgende områder:

 • kundetorg med sentralbord
 • hjemmeside og intranett
 • profilering og annonsering
 • utleie av kommunale bygg
 • tildeling av kommunale boligtomter
 • arkiv- og dokumenthåndtering
 • postgang
 • saksbehandlingsrutiner og saksbehandlingssystem
 • informasjonsberedskapsarbeid for kommunen
 • politisk sekretariat
 • oppfølging av folkevalgte
 • gjennomføring av valg
 • med mer

For å utføre arbeidsoppgavene på en god måte er Servicesenteret inndelt i tre team:

 • Kundetorget har ansvar for skranke på rådhuset, hjemmesiden www.alta.kommune.no og sentralbordet 78 45 50 00,
 • Post og arkiv har ansvar for arkiv og dokumenthåndtering, og har ansvar for kommunens sak- og arkivsystem.
 • Politisk sekretariat har ansvar for oppfølging av politikere og gjennomføring av valg

 

Kontaktinformasjon

Besøkadresse: Sandfallveien 1

Tlf: 78 45 50 00
Mail: postmottak@alta.kommune.no

Leder: Bjørn Conrad Berg
Tlf: 78 45 51 66
Mail: bjbe@alta.kommune.no

 

Mer om Servicesenteret