A A A

Servering, salg og skjenking av alkohol

Info

Serveringsvirksomhet
For å kunne drive serveringsvirksomhet i Norge, kreves det at utøveren har serveringsbevilling og plettfri vandel.  Se mer informasjon i meny til venstre  


Salg, skjenking eller tilvirkning av alkohol kan bare skje om man har bevilling etter alkohollovens bestemmelser.

Alkoholloven gir kommunen stor frihet, men også stort ansvar, når det gjelder å bestemme sin egen alkoholpolitikk. Bevilling til å selge eller skjenke alkohol til forbruker, er ikke en rettighet. Dette gjelder selv om alle vilkår i loven er oppfylt. Hvorvidt bevilling bør gis, vil alltid være overlatt til kommunens skjønn. Se mer informasjon i meny til venstre for søknad.

 

Vandels krav – serveringsloven § 6 og alkoholloven §1-7
Bevillingshaver, daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til straffelovgivningen, skatte- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen, lov om forbud mot diskriminering på grunnlag av etnisitet, religion mv.​ samt  serveringsloven og alkoholloven. Personer som nevnt i første punktum må heller ikke ha begått lovbrudd i forhold til annen lovgivning på en måte som vil være uforenlig med drift av serveringssted.

Priser

Tjenestebeskrivelser

Dokumenter

Skjema