A A A

Sentrum Legepraksis

Virksomhetsinfo

Sentrum Legepraksis er en fullverdig allmennpraksis med 6 leger i allmenn medisin.Vi er også utdanningsplass for turnusleger og studenter.

Våre tjenester omfatter alle vanlige legetilbud, så som EKG, spirometri, 24timers blodtrykksmåling, øreskyllinger, laboratorietjenester etc. 

Kontaktinformasjon

Adresse:Markveien 51, 9510 Alta

Hjemmeside: sentrumlegepraksis.no
E-post: post@sentrumlegepraksis.no

Telefon: 481 03 288

Telefontid man – tor kl. 08.30-12.00 og  kl. 12.30-14.30, fre 08.30-12.00 og 13.00-15.00

Ved livstruende sykdom eller skade – ring Alta legevakt på 116117 eller 113

Mer om Sentrum Legepraksis