A A A

Sentrum barnehage

Virksomhetsinformasjon

Barnehagen har 5 avdelinger, hvorav en av disse er en skjermet avdeling for tilvenning av små barn i barnehagen.

Sentrum barnehage ligger sentralt plassert i Alta med nærhet til bykjerne, barneskole, ungdomskole, videregående skole og høgskole.

I barnehagen har vi et stort fint uteområde som byr på mange fysiske utfordringer, i tillegg ligger barnehagen like i nærheten av friområdene Komsa og Sandfallet. Disse områdene blir ukentlig brukt til turer gjennom hele året.

Kontaktinformasjon

Adresse: Skoleveien 51, 9510 Alta
Telefon: 784 81616

Virksomhetsleder: Anita Thomassen
Epost: atho@alta.kommune.no

Hjemmeside: sentrum.altabarnehagene.no/

Mer om Sentrum barnehage