A A A

Send sikkert til Alta kommune

Temabilde+sikker+post

Å sende dokumenter via epost kan være en usikker kanal, og kan i verste tilfelle stoppes i spamfilter. Ved å benytte tjenesten sikker post, åpner Alta kommune for at du kan sende inn dokumenter via en sikker kanal.

Tjenesten er godt egnet til å sende inn dokumenter til Alta kommune. Kanalen er kryptert og avsender autentisert, og filene i forsendelsen oversendes direkte til Alta kommunes sak/arkivsystem. 

For å benytte denne tjenesten, må du autentisere deg ved hjelp av ID-porten, Bank ID, etc.

Klikk på knappen under for å starte innsending.

Knapp send sikkert.png

 

Veiledning:
- Velg om du er privatperson/innbygger (fødselsnr.) eller om du representerer en virksomhet (org.nr)
- Obligatoriske felt er merket med *
- Gi en god beskrivelse av forsendelsen din. Kommentarfeltet legges inn som et eget vedlegg til forsendelsen din.
- Er Alta kommunes saksnummer kjent, vennligst skriv dette i feltet «tittel» sammen med tittel på innsending. Eksempel: «2019/158 – Ettersendelse av vedlegg til jobbsøknad»
- Husk å laste opp dokument/ene.
- Klikk på «Send sikkert til Alta kommune» Du vil motta en kvittering på epost.

Sikker post.png

 

 

Skjema