A A A

Seminar in Oulu september 25-28. 2019

Bakgrunnsbilde+Be+tech+748

Pupils, teacher and participants from the industry meet in Oulu to discuss increase young people’s interests in entrepreneurship, science and sustainability. Through our work we aim to bulid competencies for engaged thinkers and ethical citizens with and entrepreneurial spirit.

Alta møter Oulo og Murmansk på arbeidsseminar i Oulo

Gjennom prosjektet Be-tech skal elever, lærere og prosjektmedarbeidere drøfte hvordan vi kan motivere ungdom i Barentsregionen til å velge realfaglig utdanning. Prosjektet startet for ca 1 år siden, og nå skal ca 120 elever og lærere møtes for å bli inspirert og få drøftet utfordringer.

Onsdag denne uka setter 12 elever og vel 20 lærere seg på bussen for å reise til Oulo og møte elever og lærere fra Oulo og Murmansk. Der skal elevene besøke Nokia, Vitensenteret i Oulo, Oulo Mining school og en 3D lab for å nevne noe.

Læring

Elevene skal jobbe i grupper på tvers av landegrensene og drøfte ulike problemstillinger knyttet til bærekraft, realfag og hvordan vi kan øke motivasjonen til å ta realfaglig utdanning på videregående nivå. Gjennom hele oppholdet skal elevene utarbeide en film eller en blogg som de kan dele med sine medelever når de kommer hjem. Lærerne skal drøfte problemstillinger knyttet til hvordan de kan øke motivasjonen og interessen for realfaglig utdanning som matematikk, naturfag og teknologi.

Næringslivet

Prosjekt Be-tech er bygget på at industribedrifter i Barentsregionen uttrykte bekymring for fremtidig rekruttering. Søkertallene til realfaglig videregående utdanning er for liten i forhold til de behovene bedriftene ser i fremtiden. Både Equinor og bedriftsnettverket Murmanshelf har store rekrutteringsbehov i fremtiden, og har uttrykt ønske om å kunne rekruttere lokalt.

Bærekraft

Et av hovedmålene i prosjektet er å skape forståelse for bærekraftig økonomisk utvikling fremover. Norge har som mål å skape «Det grønne skiftet», fra forurensende til klimavennlige løsninger. Mye av disse klimavennlige løsningene vil bli utviklet av de som jobber i realfaglige yrker. Men bærekraft er så mye mer enn bare klimavennlige løsninger. Det kommer tydelig frem i de 17 bærekrafts målene til FN. Bærekraft handler om alt fra fattigdom til rent vann til smarte byer.

Forskning

I prosjektet deltar også 3 universiteter. UiT-Norges arktiske universitet, Universitetet i Oulo og Murmansk arctic state university. Universitetene har fått i oppgave å utvikle «Guidelines of best praktice» innenfor realfagsutdanning. Det vil si at de følger med på aktivitetene i prosjektet og vurderer om det vi gjør fører til læring og økt motivasjon. De gir tilbakemelding underveis, og vil lage en sluttrapport som skal deles til andre kommuner.

Altas rolle

Alta kommune er Lead partner i prosjektet. Det vil si at Alta har hovedansvaret for prosjektledelsen på tvers av landegrensene. Det er i tillegg nasjonale prosjektledere i Alta, Oulo og Murmansk.

 

Program Oulo 250919-280919
Hotell: Sokos Ariana

Onsdag 25/9

0800      Avreise fra Alta (Norsk tid)

1700      Ankomst Oulo, Innsjekk på hotellet – Sokos hotell Arina (Finsk tid)

1800      Middag

Torsdag 26/9

0730      Frokost

0915      Transport til Nokia

0945      Omvisning på Nokia

1100      Lunsj gruppe 1

1200      Lunsj gruppe 2

1400      Transport til hotellet

1400      Fritid

1645      Vi går til Tietomaa – Vitensenteret til Oulo

               Middag

               Omvisning og utprøving av aktiviteter

2100      Vi går til hotellet

Fredag 27/9

0730      Frokost

0845      Buss til Fab lab og Mining school / Universitetet

1200      Lunsj

Elever i restauranten, lærere i møterommet

1200      Erfaringsdeling for lærere

               Workshop for elever

1630     Middag på Universitetet

               Researchers night - Deltakelse og utprøving av ulike aktiviteter

               2100      Buss til hotellet

Lørdag 28/9

               0700 Frokost

0800     Avreise til Alta (Finsk tid)

1700      Ankomst til Alta (Norsk tid)

 

Mer informasjon legges ut på Facebook og på nettet:

 

www.facebook.com/betech-kolarctic

www.alta.kommune.no/betech

https://www.oulu.fi/university/researchersnight2019

https://www.ouka.fi/oulu/luuppi-english/science-centre-tietomaa

 

https://www.oulu.fi/fablab/ (3D lab)

https://www.oulu.fi/oms/ (Gruveskole)

Skjema