A A A

Selvhjelpsgruppe- et fellesskap for endring

selvhjelpsgruppe Frode og Karina

Alle mennesker har ressurser, selvhjelp er å ta dem i bruk. Erfaring og kunnskap om eget problem kan brukes til å finne nye veier mot en bedre livskvalitet. For mange er fellesskapet og tryggheten i en selvhjelpsgruppe avgjørende for styrket mestringsfølelsen og mot til å gjennomføre endringer i eget liv.

Som et samarbeid mellom Frisklivssentralen i Alta og Psykiatri- og rustjenesten, bistår Alta kommune nå med igangsetting av selvhjelpsgrupper. Helseadministrasjonen og kommuneoverlege Frode Øvrejord er svært positive til arbeidet, og støtter etableringen av tiltaket.

Å delta i en selvhjelpsgruppe gir mulighet til å sette ord på tanker, følelser og problemer. Du vil møte andre i en liknende situasjon, og dra nytte av andres erfaringer. Dette gir mulighet til å se eget liv og egne muligheter på en ny måte. Selvorganisert selvhjelp er handling og håndtering av livet - ikke behandling av sykdom. Målsettingen med selvhjelpsarbeidet er å fremme innsikt, mestringsevne og bedre livskvalitet. Les mer om selvorganisert selvhjelp på www.selvhjelp.no.

Hva kjennetegner en selvorganisert selvhjelpsgruppe?
* Arbeidet bygger på den enkelte deltakers iboende ressurser
* Prosessen tar utgangspunkt i deltakernes problem og behov for å bearbeide det
* Åpenhet, men ikke mer enn du selv vil eller er klar for
* Likeverd, gjensidighet, tillit, og respekt ligger til grunn for samvær og samtaleHver deltaker har en aktiv rolle i gruppa og alle har ansvar for egen   deltakelse
* Gruppen har taushetsplikt og gjensidig forpliktelse
* En selvhjelpsgruppe er ikke et kurs der du tilføres kunnskap utenfra, men et sted å hente kunnskap innenfra

Hvem kan delta?
Alle som har en belastning i livet, og som har tatt et eget og aktivt valg om å gjøre noe med det, kan delta i en selvhjelpsgruppe. Deltagerne trenger ikke å ha samme problem og det spiller heller ingen rolle hva problemet er. Det kan handle om håndtering av blant annet sykdom, angst, sorg, ensomhet, depresjon og/eller rusproblemer. Det kan også handle om livets overgangsfaser eller om en vanskelig pårørende-situasjon. Det koster ingenting å delta.

Ønsker du å høre mer om selvhjelp og erfaringer fra deltakelse i selvhjelpsgruppe? Møt opp på helsekafé tirsdag 10.03 kl. 12.30-13.30, på Alta bibliotek.

Se arrangement på facebook for mer informasjon

 

Kontaktinformasjon
Frisklivskoordinator v/Frisklivssentralen i Alta
Tlf.: 900 69 319 / 78 45 55 10
Mail: frisklivssentralen@alta.kommune.no

Skjema