A A A

Seks entreprenører med videre

Bossekop+skole

Mandag ble det sendt ut invitasjon til videre deltakelse.

Alta kommune har sammen med WSP evaluert de innkomne søknadene på prekvalifisering. Det kom, som kjent, inn åtte søknader. Det vitner om stor interesse for prosjektet.

Konkurransegrunnlaget tilsa at man kunne velge mellom tre til seks tilbydere å gå videre med og valget falt på seks entreprenører. De vil få invitasjon til videre deltakelse i løpet av mandag.

De seks som er med videre er følgende, i tilfeldig rekkefølge:

Byggmesteran AS

Consto AS

Harald Nilsen Entreprenørforretning AS

Peab Bjørn Bygg AS

Roald Johansen Ingerniørforretning AS/Kivijervi Entreprenør AS

Tecto Entreprenør AS

Rådmann Bjørn Atle Hansen er fornøyd med at så mange har meldt sin interesse.

–  Det er svært gledelig at vi har seks entreprenører som er prekvalifisert, og som vil fremme designeforslag på Nordlysbyen skole. Det blir spennende å følge hvilket forslag som til slutt blir valgt av juryen.

Bjørn Atle Hansen_august19.jpg

Når endelig prosjekt skal velges vil evalueringskomiteen bestå av medlemmer fra styringsgruppen, politikere, WSP samt ekstern fagkompetanse 

Skjema