A A A

Sedumtak på ny barneavlastning

Sedumtak

Den nye barneavlastningen på Sandfallet er snart ferdigstilt. I disse dager pågår taktekkingsarbeidet, som er av en sjelden type.

Taket tekkes med sedum; et naturtak som består av planter fra bergknappfamilien som alle er sukkulente stauder med lav vekst og tykke blader. Taket leveres av Blomstertak AS, og er etter det leverandøren opplyser, det første sedumtaket i Nord-Norge! Sedum leveres på matter som hver veier ca. 15 kg, og består av 12 ulike plantesorter.

Taket som er på ca. 1200 m² legges av Protan Takservice AS, med veiledning fra leverandøren som bistår under hele arbeidet.

Fordeler med sedum på tak er:

  • forbedring av miljøet, både utemiljø og innemiljø
  • energisparende vinter og sommer
  • har en støydempende effekt
  • beskytter taket mot påkjenning fra vårt harde klima og krever lite vedlikehold
  • er estetisk og vil endre farge og form gjennom året, med en variasjon fra grønt teppe til blomster i sterkere farger
  • reduserer overvannet

 

Ny barneavlastning skal for øvrig stå klar til innflytting torsdag 15.juni 2017. Utomhusarbeider, blant annet en sansehage, ferdigstilles over sommeren.

Totalentreprenør er Bjørn Bygg AS. 
Prosjektleder er Katrine Røkenes Nilsen.

Sedumtak
Sedumtak
Sedumtak
Sedumtak
Sedumtak
Sedumtak

Skjema