A A A

Se opptak av budsjettfremlegget til rådmannen

Fremlegg+budsjett

Torsdag presenterte rådmann Bjørn Atle Hansen sitt forslag til budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020-2030. Her er opptak av seansen.

Det nye kommunestyret er på plass og som alltid betyr november at rådmannen legger frem sitt forslag til budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020-2023. 

Forslaget skal så behandles politisk, før det endelige vedtaket skal gjøres i desember. 

Her kan du lese hele forslaget.

Se fremlegget som vi strømmet direkte torsdag:

 

Skjema