A A A

Se opp for drivende trær i Altafjorden, Stjernsundet og Rognsundet

tr%C3%A6r+eibyelva_

Økt vannmengde i små elver tar med seg trær ut i havet.

Kystverket ved Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS har sendt ut informasjon om at det er mye drivende tømmer/trær i Altafjorden, Stjernsundet og Rognsundet.

Varmen de siste dagene har ført til snøsmelting i høyereliggende områder, og dermed også økt vannmengde i de minste elvene i Alta kommune. Det, i tillegg til store mengder nedbør, har igjen ført til at mange småelver tar med seg mye trær/tømmer ut i havet.

Alta kommune oppfordrer alle småbåtbrukere og vannscooterkjørere om å være spesielt oppmerksom på trær og andre flytende gjenstander i sjøen de nærmeste dagene.  

trær eibyelva2_.jpg

 

 

 

 

Skjema