A A A

Se meg tidlig

Se meg tidlig

Oppvekst og kultur i Alta kommune har over tid hatt et særlig fokus på tidlig og tverrfaglig innsats. Hele tjenesteområdet har vært aktive i arbeidet med å samle alt det gode arbeidet som er gjort under én paraply: «Se meg tidlig». 

Det å se barn, unge og familier er noe av det viktigste vi kan gjøre. «Se meg tidlig» som system og verktøy skal sørge for at barn, unge og familier skal få nødvendig hjelp så tidlig som mulig. Alle som jobber med barn og unge skal ha kunnskap slik at oppdager- og handlingskompetansen styrkes. Vi skal også bli bedre på å gi samtidig innsats når barn, unge og familier trenger det.

Materialet ble lansert denne uka, og informasjonsmateriell, veiledere og verktøy er å finne på «Se meg tidlig» sin egen hjemmeside https://alta.bedreinnsats.no/.

Vi har i samarbeid med RSK-Vest Finnmark fått utviklet en grunnleggende kompetanspakke som er tilgjengelig digitalt for alle ansatte. Kompetanseprogrammet som vil sette en standard for hvilke verdier og holdninger vi ønsker at alle som arbeider med barn og unge skal ha og den felles kunnskapsplattformen vi jobber etter. Vi vil at barn og unge skal være trygge sammen med oss.

Vi har også fått laget en egen promoteringsfilm som viser hvilken vei vi vil med dette arbeidet:

Skjema