A A A

"Se meg tidlig" - tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid i Alta

Foto: Frank Rune Isaksen

Alle barn i Alta kommune skal ha en trygg og god oppvekst. Noen ganger trenger barn og ungdom litt ekstra oppmerksomhet og oppfølging. 

Dersom du har en uro eller bekymring for et barn eller en ungdom er det viktig å vite hva du kan gjøre. «Se meg tidlig» er en overordnet samlebetegnelse for alt det arbeidet som gjøres i Alta kommune når barn, ungdom eller familier trenger hjelp. "Se meg tidlig" arbeidet vårt er samlet på en egen nettside  https://alta.bedreinnsats.no/. Her vil du få veiledning og finne kontaktinformasjon til alle viktige instanser som arbeider med barn, unge og familier. Her finner også ansatte de verktøyene og dokumentene som benyttes i "Se meg tidlig" arbeidet. 

Foto: Frank Rune Isaksen

 

 

 

 

 

Spørsmål og svar

Dokumenter

Skjema