A A A

Søknad om byggetillatelse

Generelt om tjenesten

Tema

- Bolig og eiendom
- Byggesak

Beskrivelse

Personer som planlegger søknadspliktige tiltak jf. plan- og bygningsloven §20-1, må kontakte et ansvarlig foretak, med lokal- eller sentral godkjenning som søker,(arkitekt, byggefirma eller lignende) for utarbeidelse av søknad. Til opplysning er et foretak enten et firma eller en enkeltperson.

Se forøvrig info under Direktoratet for byggkvalitet

Kriterier/vilkår

Søknaden må sendes inn av foretak som kan godkjennes av plan- og bygningsavdelingen som ansvarlig søker. Derfor må du så snart som mulig kontakte et foretak som kan gi videre informasjon om saken din. Ansvarlig søker plikter å sette seg inn i gjeldende planer, retningslinjer etc. for å vurderes hvorvidt et tiltak er i tråd med gjeldende planer og plan- og bygningslovens bestemmelser. Søker har ansvaret for at søknaden er komplett.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa
Lover og forskrifter
___
Saksbehandling

Saksbehandlingstid

Søknad om tillatelse kan deles inn i tre søknadsformer

1. Enkle tiltak: Dersom søknaden er komplett og naboene har gitt samtykke, plikter kommunen å gi tillatelse innen 4 uker.

2. Ett-trinns søknadsbehandling: Denne søknadsformen benyttes dersom det søkes dispensasjon fra reguleringsbestemmelser, eller annen myndighet skal gi sin uttalelse før tillatelse kan gis. Den benyttes også dersom ett eller flere av foretakene som skal utføre arbeid i prosjektet, ikke tidligere er godkjent for de fagområdene de skal utføre arbeid i (evt. ved personlig godkjenning). Kommunen behandler søknaden innen 7 uker.

3. To-trinnssøknader: Dersom ikke alle foretakene (snekker, rørlegger el) er avklart, benyttes denne søknadsformen. Etter at rammetillatelse er gitt, søkes det om igangsettingstillatelse for hele eller deler av tiltaket etter behov, etter hvert som foretakene er avklart. Saksbehandlingstiden for rammetillatelse tilsvarer behandlingstiden for ett-trinns behandling. Når rammetillatelse er gitt, behandles søknadene om igangsettingstillatelse fortløpende etter som de kommer inn.

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicesenteret
Telefon:78455000
Epost:servicesenteret@alta.kommune.no
Postadresse:Postboks 1403 9506 ALTA
Besøksadresse:Rådhuset Sandfallveien 1 9510 ALTA
Andre opplysninger
Gyldig til
2021-01-01