Alder/nivå:
7-100 år

Varighet: 
30-45 min

Hva du lærer:

Sang og tekstformidling er et sentralt element i all populærmusikk, rock, musikal, soul og jazz, med eller uten mikrofon.

På Alta kulturskole tilbyr vi individuelle sangtimer og sanggrupper. 

I tillegg til grunnleggende sang- og pusteteknikk vil man på dette tilbudet utforske ulike uttrykk og stemmeklanger, samt tekstforståelse og formidling.

Eleven vil også få trening i mikrofonbruk og mulighet til å delta på visninger. Det legges opp til at eleven får være delaktig i repertoarvalg med mulighet til å synge sanger de kjenner godt fra før.


Lærer: Marie A. Ringsaker