A A A

Sang og musikk på sykehjem og i omsorgsboliger

Tanja Lund-Lyngmo på vokal og Kristoffer Kjeldsberg Nordseth

Vi har fått midler til å skape aktiviteter for våre eldre, og den siste tiden har vi arrangert cirka 30 opptredener.

Det skal være godt å bo på sykehjem og i omsorgsboliger i Alta. Da er sang og musikk en viktig ingrediens i hverdagen. Frem til nå har vi arrangert cirka 30 opptredener med noen utvalgte artister, til stor glede for de som bor på våre institusjoner.

Alta kommune, ved helse og sosial, har fått midler fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark, til aktivitetstiltak for eldre som er langtidsboende ved sykehjem og i omsorgsboliger med heldøgns bemanning.

Noen av disse midlene er brukt til sang og musikk inne på avdelinger ved Alta omsorgssenter, Vertshuset eldresenter, Talvik bo- og servicesenter og Altagårdshagen.

Spiller for eldre i Alta kommune

Kristine Hansen og Idun Jørgensen fremfører nydelige, kjente melodier på keyboard og fløyte. Her snakker vi gåsehud-opplevelser.

Bjørnar Halvari og An-Margitt Rypdal Sveen

Med stemmen og trekkspillet tryller Bjørnar Halvari frem minner og allsang. Med seg hadde han An-Magritt Rypdal Sveen og sammen fremførte de en rekke av minnenes melodier.

 

Skjema