Lærerne er organisert i lag tilknyttet hvert trinn. Laget ledes av en eller flere lagledere. Sammen med rektor og inspektør utgjør laglederne ledelsen ved skolen.
Kontaktlærerne har hver sin fastgruppe, varierende 9-15 elever.
Skolen praktiserer fast arbeidstid, kl. 08.00-15.30 hver dag (fredager kl.08.00-14.00).

På Sandfallet ungdomsskole søker vi hele tiden å utvikle oss. Å utvikle seg er spennende, det gir motivasjon og vi ønsker å holde oss oppdatert med utviklingen i samfunnet. Våre viktigste satsingsområder er vurdering for læring, lesing og digitalisering.

 

Vårt mål er å arbeide for at elevene utvikler faglig og sosial kompetanse gjennom gode relasjoner, engasjement og mestring.