A A A

Sandfallet ungdomsskole

Virksomhetsinformasjon

Sandfallet ungdomsskole ble etablert august 2003. Skolen har inntil 90 elever på hvert årstrinn. Lærerne er organisert i lag, 7-9 ansatte, tilknyttet hvert trinn. Laget ledes av en lagleder. Sammen med rektor og inspektør utgjør laglederne ledelsen ved skolen.

Alle lærerne er kontaktlærer for hver sin fastgruppe, varierende 9-12 elever. Skolen praktiserer fast arbeidstid, mandag kl.08.00-15.30 og fredag kl.08.00-14.00. 

Skoleåret er inndelt i temaperioder, og elevene har stor grad av medbestemmelse.

Kontaktinformasjon

Adresse: Sandfallveien 36, 9510 Alta
Telefon: 78 45 52 60

​Virksomhetsleder: Trine Gleine (rektor)

Epost: postsu@alta.kommune.no

Hjemmeside: http://sandfallet.ungdomsskole.no/

Mer om Sandfallet ungdomsskole